Escoitar

Pleno da Corporación

A Corporación Municipal celebrara sesión plenaria de carácter ordinario o luns, día 30, ás 8.30 horas, co seguinte orde do día:

venres, 27 mai 2005
1.- Actas anteriores. (Sesión 28.02.05, sesión extrord. e urxente de 28.02.05 e sesión ordinaria 01.04.05)

URBANISMO E MEDIO AMBIENTE
2.- Aprobación definitiva da modificación do Estudo de Detalle da U.A. 11 As Roteas en Oia. (Expte. 8962/411).

3.- Modificación do Estudo de Detalle entre as rúas Pedro Alvarado, Purificación Saavedra e Enrique Lorenzo.- Desestimación. Expte. 8643/411.

4.- Posta a disposición de terreos a favor da Xunta de Galiza para a construcción dun cuarto hospital en Vigo.

XESTIÓN MUNICIPAL
5.- Establecemento da xestión indirecta mediante concesión administrativa como a forma de presentación do servizo público de mantemento e conservación das instalacións do alumeado público. Expte. 11257/444.

6.- Desestimación da solicitude de rectificación do Inventario Municipal en relación co camiño de A Chadiña. Expte. 17013/240

MOCIÓNS

7.- Moción do Grupo Político Municipal de PG sobre a remodelación da Av. de Madrid.

8.- Moción do Grupo Político Municipal de PG sobre establecer outra quenda no Posto de Inspección Fronteriza (PIF) no Porto de Vigo.

9.- Moción do Grupo Político Municipal de BNG sobre cumprimento do convenio de cancelación da débeda Concello-Autoridade Portuaria.

10.- Moción do Grupo Político Municipal do BNG, sobre iluminación rotonda Camiño do Portal.

11.- Moción do Grupo Político Municipal do BNG, sobre actuacións no camiño da Fonte Santa.

12.- Moción do Grupo Político Municipal do BNG, instando á negociación coa Xunta de Galiza para a xestión dos comedores escolares.

13.- Moción do Grupo Político Municipal do BNG, instando ó Pleno da Corporación á felicitación ós Maxistrados da Audiencia de Pontevedra e para que se soliciten do Goberno cambios na lexislación relacionados co carrexo de votos.

14.- Moción do Grupo Político Municipal do BNG, sobre instar á Consellería de Sanidade a manter en funcionamento durante o verán todas as camas hospitalarias da áRea de Vigo.

15.- Moción do Grupo Político Municipal do PSdeG-PSOE sobre a elaboración dunha guía de cláusulas sociais para a súa inclusión nos procesos de contratación do Concello.

16.- Moción do Grupo Político Municipal do PSdeG-PSOE sobre a oferta de emprego público correspondente ó ano 2003.

17.- Moción conxunta dos grupos municipais do PG, BNG e PSdeG-PSOE, sobre incumprimento dos acordos plenarios.

18.- Rogos e preguntas.