Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 25 mai 2005
Orde do día da Xerencia Municipal de Urbanismo para a sesión que terá lugar o xoves, día 26, ás 10 horas:

ORDE DO DÍA:

1. ACTAS ANTERIORES (11 e 12.05.05)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

2. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE DECLARACIÓN DO CASCO VELLO E BARRIO HISTÓRICO DE BOUZAS COMO CONXUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS (DOC. 50118012)

3. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA A REHABILITACIÓN DOS ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE SITO NA RÚA POBOADORES, 42-A (212/431)

4. EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE RUÍNA NA RÚA COLÓN Nº 40.- PROPOSTA DESESTIMATORIA (46779/421)

5. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA ESTRADA VELLA DE MADRID, CONFLUENCIA COA RÚA MANUEL ÁLVAREZ (12705/423)

b) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CAMIÑOANGUÍA, 10-BEADE (12725/423)

c) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 28.10.04, POLO QUE SE DECLARABA RESTAURADA A LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN REGUEIRO, 15/ZAMORA, 89 (12652/423)

6. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 52544/421.- M CARMEN FERNANDEZ PIÑEIRO
2. 51590/421.- VIUCONSA
3. 52228/421.- INVERSIONES FERNANDEZ Y CABRERA S.L.
4. 52564/421.- PROMOCIONES AVIEIRA SL
5. 44579/421.- VIGO NW 42 S.L.
6. 26736/422.- VEGO SUPERMERCADOS SA
7. 23010/422.- JOSE DOMINGUEZ GARGAMALA
8. 27785/422.- A CASA ROXA RESTAURACION S.L.L.
9. 27850/422.- ENRIQUE PIRILLO BECKMAN
10. 28704/422.- ENOQUE JOSE DE NEMESES
11. 28440/422.- CODIGO CERO TORNE SL
12. 28535/422.- PABLO SOLLA DISEÑO Y PUBLICIDAD SL
13. 29125/422.- GARCIA ANDION S.L.
14. 28510/422.- LESLIE MARTIN FERNANDEZ FERNANDEZ
15. 29187/422.- EASY SYSTEM INFORMATICA
16. 20108/422.- ABDON RAFAEL RODRIGUEZ ALVAREZ
17. 21400/422.- UNION TORRADO SLL
18. 24792/422.- MARIA DEL CARMEN MUÑIZ NIN
19. 52539/421.- LESLIE MARTIN FERNANDEZ FERNANDEZ
20. 20114/422.- LIMPER UNIC S.L.
21. 25384/422.- LOGISTICA GALICIA SUR SL
22. 9329/422.- C.B. LA ROSA NEGRA
23. 28579/422.- AGUSTINA VAZQUEZ PENA
24. 27736/422.- SALAGLAM SL

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS