Escoitar

O Consello da Xerencia resolve convalidar os gastos de información pública do PXOM

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo resolveu convalidar os gastos da información pública do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), por un importe total de 231.531,67 euros.

xoves, 19 mai 2005
1116508189xerencia1905.jpeg
Concretamente, o acordo do Consello da Xerencia aproba a indemnización substitutiva e recoñece a obriga a favor de Anónimo Publicidad, Fábrica de Casas de Madeira, Rosa Mª Rodríguez Vilaboa ("Innventa"), Acción Anuncios e Continuo Print, convalidando as actuacións realizadas en relación cos traballos de información pública do PXOM. O importe da suma das correspondentes facturas ascende a 231.531,67 euros.

Tamén dentro dos asuntos nos que o Consello ten competencia resolutiva, procedeuse a acordar tres resolucións de expediente de restauración da legalidade urbanística alterada. A primeira destas declara realizadas sen licenza e incompatibles coa ordenación urbanística vixente as obras executadas na rúa Redondo, nº 23, en Navia. Estas obras, que deberán ser derrubadas, consisten na construcción dunha galería pechada a nivel de planta primeira duns 4,8 metros cadrados, onde antes había un balcón.

A seguinte resolución refírese ás obras executadas na rúa Bouzo, nº 24, en Oia, consitentes na construcción dunha edificación que consta, polo de agora, de soto e planta baixa cunha superficie aproximada de 114 metros cadrados por planta para usar, probablemente, como vivenda. Como no caso anterior, estas obras decláranse realizadas sen licenza e incompatibles coa ordenación urbanística e deberán ser derrubadas no prazo de un mes desde a notificación deste acordo ao seu propietario.

A terceira resolución declara realizadas sen axustarse á licenza concedida as obras da rúa San Roque, nº 86-6ºB, consistentes na adición dunha planta máis na edificación cunha superficie aproximada de 99 metros cadrados. Segundo este acordo, o propietario deberá proceder voluntariamente ao axuste á licenza das obras e derrubar, por tanto, as obras non amparadas por esta.

Por outra banda, o Consello da Xerencia decidiu proporlle á Xunta de Goberno Local a recepción das obras de urbanización da rúa entre Portela e Fontáns. A proposta adoptouse por unanimidade á vista dos informes feitos polo enxeñeiro técnico da oficina do servizo de vías e obras e polo enxeñeiro técnico de obras públicas da oficina de planeamento.
Descargar todas as imaxes