Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 18 mai 2005
O Consello da Xerencia celebra reunión ordinaria o xoves, día 19 de maio, ás 10 horas , coa seguinte orde do día:

1. ACTA ANTERIOR (05.05.05)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

2. RECEPCIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE RÚA ENTRE PORTELA E FONTÁNS (3931/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

3. CONVALIDACIÓN DOS GASTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA DO PXOM (1103/407)

4. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANISTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN REDONDO, 23-NAVIA (12945/423)

b) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANISTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN BOUZO, 24-OIA (12960/423)

c) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANISTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN BAIXADA A RÍOS, 85 (12861/423)

5. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 52846/421.- AREALOURA SA
2. 29242/422.- PESCADOS PEREZ PIÑEIRO SL
3. 29243/422.- CORONA MAR SL
4. 28066/422.- EMERGENCIA PERMANENTE, S.L.
5. 53118/421.- GRAN GARAJE COMPOSTELA,S.A
6. 53192/421.- PROMOTORA JALPAZ SRL
7. 53231/421.- JUAN RAMON IGLESIAS ALVAREZ
8. 33896/421.- SERVICIO MARSERO SL
9. 51062/421.- DIEGO ABALDE CASANOVA
10. 45667/421.- M MERCEDES SOBRINO ALONSO
11. 52002/421.- AURORA MORENO SELVI
12. 51937/421.- MANUEL VILA RODRIGUEZ
13. 28065/421.- VIGOLAR, S.A.
14. 43998/421.- LENDA MOURA SLL
15. 44158/421.- AGUSTIN IGLESIAS COMESAÑA
16. 49146/421.- CORONA MAR SL
17. 50501/421.- EMERGENCIA PERMANENTE, S.L.
18. 51275/421.- OBRAS INMUEBLES S A
19. 49790/421.- MARIA TERESA CELAYA ALONSO
20. 48321/421.- NUESTROS MAYORES PUBLICACIONES S.L.
21. 26845/422.- ELVIRA PEREZ BAZ
22. 28573/422.- ZHANYONG JI
23. 28635/422.- ECOLAND C.B.
24. 28874/422.- MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ
25. 28924/422.- ANA PEREZ BARREDA
26. 28975/422.- LAREIRA EUROCOCINAS SA
27. 28316/422.- BONIFACIO LOGARES SA
28. 29068/422.- MANUEL PITA FERREIRA
29. 28362/422.- VANESA RODRIGUEZ FRANCISCO
30. 28434/422.- NINFA COSTAS PEQUEÑO
31. 26049/422.- UNION TOSTADORA SA
32. 28667/422.- CENTRO ESTUDIOS INFORMATICOS CONTABLES E ADMIN., SL
33. 29406/422.- ALFONSO PEREZ BARREIRO
34. 21929/422.- AMADOR ROSENDO VAZQUEZ
35. 28985/422.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
36. 53214/421.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
37. 27471/422.- SANMARTIN Y SALGAGO
38. 28226/422.- SOFIA FERNANDEZ VILLAR
39. 24261/422.- BLANCO Y TEIJEIRO S.L.
40. 26302/422.-FREMAP MUTUA ACC. TRABALLO E ENFERMEDADES PROFES. S.S..
41. 26154/422.- SEVERINO SANCHEZ DOMINGUEZ

6. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS