Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 9 feb 2005
Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 10 de febreiro de 2005, ás 10 horas.

1. ACTA ANTERIOR (28.01.05)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. APROBACIÓN INICIAL DE BASES E ESTATUTOS DO POLÍGONO 2 DO PLAN PARCIAL BARUXÁNS (4564/401)

3. APROBACIÓN INCIAL DA MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DE POLÍGONO SITO NA AVDA. DE GALICIA-TEIS (4513/401)

4. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DO ESTUDIO DE DETALLE DO POLÍGONO Nº 22 DO PERI DO CALVARIO (9070/411)

5. APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO POLÍGONO DELIMITADO POLAS RÚAS SAN XOAN E PADRE CELSO (4507/401)

6. RECURSO DE ALZADA CONTRA ACORDO DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO PERI II-05 ROCÍO (4568/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

7. MOCIÓN DO BNG SOBRE REALOXO DA ACTIVIDADE INDUSTRIAL DA PRAIA DA MANQUIÑA (Doc. 50010146)

8. EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS: RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN SAMPAIO DE ABAIXO Nº 29 (12531/423)

9. DAR CONTA DE RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA DA XERENCIA DE DATA 03.02.05, DE CREACIÓN DUNHA OFICINA DE REXISTRO AUXILIAR DO REXISTRO XERAL DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA A EXPOSICIÓN PUBLICA DO PXOM.

10. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28570/422.- JESUS PEREZ ROMAN
2. 33896/421.- SERVICIO MARSERO SL
3. 37617/421.- IGLESIAS Y AñEL SL
4. 39384/421.- INVERSIONES TANAGUARENA SA
5. 42851/421.- HEREDEROS DE DARIO DURAN GOMEZ
6. 44573/421.- FEYJU GALICIA SL
7. 48697/421.- PROMOCIONES INMOBILIARIA HORACIO Y MANUE
8. 48938/421.- JUAN UCHA Y CIA SL
9. 49393/421.- ESPIÑEIRA DE INVERSIONES SL
10. 49543/421.- HERMANOS ALONSO RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES
11. 49694/421.- SEVERINO ESTEVEZ COMESAÑA, S.L.
12. 49916/421.- ALAMEDA VIGO S.L.
13. 49927/421.- EIVALDE SL
14. 49942/421.- DESARROLLOS DAMABE SL
15. 50099/421.- CASADEVALL SALGADO PROMOCIONES INMOBILIA
16. 50388/421.- NUGEPROM SL
17. 50645/421.- JOSE LLOPIZ GALLARDO
18. 50728/421.- MARIA ELENA PELETEIRO BOULLOSA
19. 51105/421.- IGLESIAS Y AÑEL, S.L.
20. 51106/421.- INVERSIONES COSTA ESMERALDA SL
21. 51913/421.- IRMANS GOMEZ SA
22. 51933/421.- MANUEL CABANO VILLARINO
23. 46729/421.- JOSE RODRIGUEZ VILAS
24. 48511/421.- CONSUELO COSTAS SUAREZ
25. 50657/421.- ALAMEDA VIGO SL
26. 50916/421.- JOSE ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
27. 51497/421.- AMELIA ROMAN RODRIGUEZ
28. 51532/421.- ATLANTICO CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
29. 51533/421.- BALBINO RAMIREZ ALONSO
30. 51534/421.- EUGENIO LAGO PAZO
31. 52015/421.- CARMEN VILANOVA FERNANDEZ E OUTRO
32. 52021/421.- CASIMIRO COSTAS COMESAÑA E OUTRA
33. 31096/421.- HERMANOS SEOANE RAMOS Y HERMANOS FERNAN
34. 44155/421.- MANUEL ALONSO ALONSO
35. 48875/421.- CITANIA AEDIFICANDI S.L.
36. 49104/421.- LAURA FERNANDEZ LOPEZ
37. 49580/421.- PROMOCIONES PLAYA PORTIÑO S.L.
38. 50975/421.- GRUPO BMS GALICIA SL
39. 47179/421.- JESUS PEREZ ROMAN
40. 50158/421.- INMOBILIARIA URBIS SA
41. 50853/421.- NUGEPROM SL
42. 51752/421.- CONSTRUCCIONES LOURIÑA SA
43. 52219/421.- JOSE ANGEL TIELAS CENDON
44. 49284/421.- AMELIA VIEITEZ BERNARDEZ
45. 51409/421.- MARTIÑA GOMEZ GOMEZ
46. 27645/422.- PROMOCIONES MERIDIANO, S.L.
47. 28507/422.- JORGE TEIXEIRA PEREZ
48. 27118/422.- ARDORA, S.A.
49. 27424/422.- MADERAS CERNE, S.A.
50. 40437/421.- MADERAS CERNE, S.A.
51. 27687/422.- CAFETERIA AUSS, C.B.
52. 24189/422.- TANSLOGISTICA PÉREZ SLL
53. 21017/422.- DOMINGO PAZ BLANCO
54. 43849/421.- DOMINGO PAZ BLANCO
55. 18118/422.- LA CATA VIGO DOS, S.L.
56. 24199/422.- MORENO SOTELO, S.L.
57. 35837/421.- DOMINGO PAZ BLANCO
58. 28527/422.- EMBELL RIVA E IL GRANDE CIRCO DI VENEZIA
59. 28387/422.- CIRCO DO BRASIL
60. 22463/422.- MARINA DAVILA SPORT, S.L.
61. 23476/422.- JOSEFA GIL ESTEVEZ
62. 25241/422.- SUPERMERCADOS CHAMPION S.A.
63. 26998/422.- VIGO RECICLA U.T.E.

11. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS