Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 20 de xaneiro de 2005, ás 9,30 horas en primeira convocatoria, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

mércores, 19 xan 2005
De conformidade co establecido no artigo 11.1 dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (27.12.04)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. APROBACIÓN INICIAL PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA U.A. 14 PEDREIRA EN OIA (4510/401)

3. APROBACIÓN DEFINITIVA DE CAMBIO DE SISTEMA DE ACTUACIÓN E PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DA U.E. IV-07 MONTECELO ALTO (4534/401)

4. RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN PARA A AMPLIACIÓN DA RÚA TELLEIRA EN CASTRELOS (4472/401)

5. RECEPCIÓN DE OBRAS ORDINARIAS NA RÚA PRACER ESQUINA A CALEXÓN DA POMBA (4163/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

6. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) REVOGACIÓN ACORDO CONSELLO XERENCIA E INCOACIÓN DE NOVO PROCEDEMENTO DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR INFRACCIÓN NA ESTRADA DO VAO Nº 16 (11038/423)

b) RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA DA XERENCIA DE IMPOSICIÓN DE MULTA COERCITIVA POR INEXECUCIÓN EN RELACIÓN CON EXPEDIENTE DE RUÍNA INMINENTE NA RÚA BARRANCO Nº 3 (12844/423)

7. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28575/422.- MINIT SPAIN SA
2. 18965/422.- CRISTARTEVIGO SL
3. 47110/421.- ISABEL MARIN COBIAN
4. 52100/421.- SERVICIOS MARSERO S.L.
5. 52111/421.- GUMERSINDO RIVERA MARTINEZ
6. 50361/421.- GREGORIO MAGNO SL
7. 52101/421.- MANUEL CID CONDE
8. 42639/421.- JAL C.B. PROMOTORA
9. 45648/421.- ASOCIACION NUEVO CEMENTERIO VALLADARES
10. 49012/421.- BERJUN, S.L.
11. 47171/421.- MANUEL NAZARIO PARDO SELO
12. 47496/421.- COMUNIDADE DE BENS SOBREIROS
13. 47828/421.- JORGE ARAUJO DEL CAMPO
14. 49353/421.- JULIO CESAR LAGO MARTINEZ
15. 51109/421.- MARIA ASUNCION LEDO LAMEIRO
16. 51681/421.- NATALIA CARPINTERO ARAN
17. 38325/421.- ROGINA INSTALACIONES S.L.
18. 51027/421.- PROMOCIONES DORALTA SL
19. 50097/421.- DELIO FANDIÑO PEREZ
20. 50679/421.- NIEVES GONZALEZ DAVILA
21. 52014/421.- MARIA CARMEN ALONSO DAVILA
22. 50457/421.- IZMAR SL
23. 51645/421.- PROMOCIONES SOMARO SL
24. 42943/421.- VICENTE CARNERO BAZ
25. 46876/421.- MANUEL DIOS RODRIGUEZ
26. 48924/421.- JULIA COMESAÑA FERNANDEZ
27. 51160/421.- NUGEPRON S.L.
28. 51191/421.- WALDINO ANTONI LUGO QUINTELA
29. 51337/421.- GEO DISEÑO S.L.
30. 51702/421.- GEO DISEÑO S.L.
31. 45155/421.- CRISTARTEVIGO SL
32. 51765/421.- MINIT SPAIN SA
33. 38980/421.- MARIA PILAR DE ALONSO NOVAS
34. 51310/421.- CARMEN VILANOVA FERNANDEZ
35. 51594/421.- M JESUS IGLESIAS GONZALEZ
36. 51817/421.- INDUSTRIAS DELTA VIGO SL
37. 50117/421.- AMELIA ROMAN RODRIGUEZ
38. 49059/421.- JOSE LUIS HERRERO LORENZO
39. 27163/422.- TALLERES FARIÑAS SL
40. 27164/422.- TALLERES FARIÑAS SL
41. 27784/422.- COPY ALTE SL
42. 27786/422.- NELSON SUAREZ SOUSA
43. 27829/422.- MARIA ORIO IBARRONDO
44. 27839/422.- M MAR SANMARTIN MOURIÑO
45. 27874/422.- NEDELMAR MUNDI SL
46. 27902/422.- MIGUEL LOPEZ PEÑA
47. 27967/422.- PABLO SARO PEREZ
48. 27984/422.- ANTONIO FERNANDEZ PRADO
49. 28016/422.- CAFETERIA Y OCIO SL
50. 28033/422.- BARBARA E A OSAGIEDE
51. 28037/422.- PAULA PATRICIA NIETO COSTAS
52. 23814/422.- TALLERES MOCAVI S.L.
53. 26638/422.- JUAN CARLOS HERBELLO CASTRO
54. 27682/422.- FRUTAS NIEVES SL
55. 27318/422.- SONIA MARIA QUINTANA LUIS
56. 26219/422.- BORDARTRES SL
57. 28361/422.- LIBRERIA MEDICA CARRERA E HIJOS SL
58. 28588/422.- EDP EDITORES SL
59. 28374/422.- EMBUTIDOS VAQUEIRO SL
60. 26970/422.- CARITAS DIOCESANA DE TUI-VIGO
61. 27194/422.- BELLA RIA S.A.
62. 41491/421.- TALLERES MOCAVI S.L.
63. 47759/421.- JUAN CARLOS HERBELLO CASTRO
64. 48731/421.- BELLA RIA S.A.
65. 28032/422.- MARIA DEL CARMEN MISA SOTO
66. 25272/422.- PERFUMISTAS DE GALICIA SL
67. 44600/421.- PERFUMISTAS DE GALICIA SL
68. 49542/421.- JAVIER RIERA NIEVES

8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS