Escoitar

Bando sobre determinadas actividades nas festas do Entroido

A Concellería de Mobilidade e Seguridade lembra, a través dun bando, as normas para a utilización de materiais pirotécnicos ou artigos de broma no Entroido.

venres, 13 feb 2004
Ante os feitos acaecidos nos últimos anos e as denuncias recibidas en relación con determinadas conductas durante a celebración do Entroido, lémbrase o seguinte:

1.- Prohíbese a utilización de aerosoles, recipientes que conteñan algún tipo de substancia ou calquera outro artigo de broma, que non cumpran as normas de seguridade establecidas no Real decreto 2330/1985, do 6 de novembro, para xoguetes, útiles de uso infantil e artigos de broma. En ningún caso poderán dirixirse contra as persoas que circulen pola vía pública ou contra os vehículos ou establecementos comerciais, e, especialmente, aqueles que pola súa especial composición poidan derivar prexuízos contra a saúde pública.

Así mesmo está prohibida a venda dos devanditos artigos tanto na vía pública como en establecementos comerciais.

2.- Reitérase integramente o contido do Bando relativo a artificios pirotécnicos publicado na prensa local en data 19 de decembro de 2003 no cal se establecen entre outras as seguintes prohibicións:

a).- A fabricación, circulación e venda de calquera obxecto para uso infantil que presente externamente substancias explosivas ou detonantes, susceptibles do contacto directo. Para a circulación e venda de productos pirotécnicos infantís é necesario que neles figure a marca, o nome do fabricante, a letra e número que teña asignado polo Ministerio de Industria.

b).- O depósito comercial ou consumo e venda de productos pirotécnicos nos establecementos que non conten coa autorización da Subdelegación do Goberno e a súa venda ambulante.

O que se pon en coñecemento do público en xeral.