Escoitar

Domiciliacións das taxas de lixo-vivenda e exaccións unificadas industriais(EUI)

De acordo co art. 39.1.b da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións das taxas de recollida lixo-vivenda e exaccións unificadas industriais(EUI) do ano 2015 ata o 15 de maio do presente ano.

venres, 8 mai 2015