Escoitar
Modernización do sistema de saneamiento de Vigo

Elena Espinosa presenta o anteproyecto da nova EDAR de Vigo

A nova EDAR terá un deseño moderno, compacto, semisoterrado e cuberto que permite a súa integración paisajística, estando complementada por un cinto ambiental de uso público e por unha zona de recuperación ambiental da marisma. Ademais da EDAR, contémplase a ejecución dun emisario submarino e dunha nova acometida eléctrica. O conxunto de actuacións, conta cun investimento de 235 millóns de euros da que o MARM asumirá unha achega de 112 millóns de euros.

luns, 17 nov 2008
1226925447depuradora.jpg
A ministra de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, Elena Espinosa, presentou esta mañá no Concello de Vigo, xunto ao Presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, e o Alcalde de Vigo, Abel Cabaleiro, o anteproyecto da futura Estación Depuradora de Augas Residuales (EDAR) de Vigo. A nova instalación será coherente coas necesidades de tratamento fixadas pola normativa, aínda que respectará as restricciones impostas polos usos e características ambientais de ríaa de Vigo.

De acordo cos traballos de análises realizadas no Estudo de Alternativas e elaboración do Anteproyecto executado pola Sociedade Estatal Augas da Cuenca Norte, consideráronse todas as implicaciones sociais, medioambientales, legais, técnicas e económicas que conlleva unha rede de saneamiento.

O conxunto de actuacións destinadas ao saneamiento de Vigo conta cun investimento de 235 millóns de euros, da que o MARM asumirá unha achega de 112 millóns de euros.

A Ministra subliñou en que o anteproyecto presentado ofrece unha solución óptima para os obxectivos suscitados, ao contemplar a construción dun novo emisario submarino, de maior capacidade, unha nova acometida eléctrica cunha liña de máis de tres quilómetros e, finalmente, unha modernización integral da depuradora existente.

Elena Espinosa incidiu en que a nova EDAR duplicará a capacidade de depuración coas últimas tecnoloxías, máis eficientes en consumo enerxético e máis limpas desde a perspectiva medioambiental, sen incrementar a superficie afectada. Tamén resaltou o soterramiento de gran parte das instalacións para minimizar o impacto visual e os problemas de ruído e cheiros, a integración paisajística do complexo e a recuperación de parte da marisma.

En función destas premisas, a Ministra subliñou que se trata dun investimento económico de primeira orde para que o deseño da nova estación depuradora de augas residuales permita responder ás esixencias dos vigueses, mellorar ambientalmente ríaa de Vigo, utilizar as últimas tecnoloxías en depuración e integrar as instalacións na contorna.

Para rematar, Elena Espinosa anunciou que, nas próximas semanas, asinarase o convenio específico de cofinanciación entre as diferentes Administracións, de forma que se poida licitar a ejecución das obras nos primeiros meses de 2009.

Características da EDAR

A nova EDAR do Lagares dispoñerá dos máis sofisticados sistemas de tratamento, de modo que redundarán nunha maior calidade microbiológica das augas de ríaa e reducirase sensiblemente o volume de residuos xerados.

O deseño das instalacións vén determinado pola dobre natureza, urbana e natural, da contorna próxima á planta. Isto fixo que prime a integración paisaxística das infraestructuras de depuración e que se establezan diversas medidas para o control da xeración de ruídos e o tratamento de cheiros. Ademais, tratarase dunha instalación moderna, compacta e semisoterrada, de maneira que todas as dependencias conéctanse mediante unha galería de servizos, pola que discorrerán as distintas conducións.

Ordenación do ámbito e ocupación dos terreos

No anteproyecto tívose en conta a necesidade de dotar ás novas instalacións dun cinto ambiental de protección que elimine calquera molestia durante a explotación normal da planta. Así mesmo deseñáronse unhas instalacións compactas, reducindo a ocupación de terreos, dadas as limitacións físicas existentes. Ademais previuse unha zona de recuperación da marisma sobre a que se desenvolverán traballos de restauración ambiental dirixidos a recuperar a dinámica e ecosistemas característicos da marisma.

Ademais da modernización da EDAR do Lagares, o conxunto de actuacións de saneamiento de Vigo contempla a ejecución dunha nova acometida eléctrica á EDAR, así como a construción dun novo emisario submarino con capacidade de 8 metros cúbicos por segundo.

1226925447depuradora.jpg
1226928571depuradora1.jpg
Descargar todas as imaxes