venres, 27 abril 2018

Caballero: "Apoio o dereito de todos os concellos de bonificar aos seus cidadáns, pero a Lei só se aplica contra Vigo"

O alcalde de Vigo defendeu este venres a creación da Pass Vigo para bonificar os servizos municipais aos seus cidadáns despois de que o xulgado ordenase expedir a tarxeta sen a limitación de empadronamento. Abel Caballero mostrou o seu apoio a todos os concellos galegos e españois que inclúen esa disposición para axudar aos seus cidadáns, pero lamentou que unicamente Vigo é penalizado pola lei creada pola Xunta de Galicia.

CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS DE VIGO EN RELACIÓN Á ACTIVIDADE DEPORTIVA DA TEMPADA 2017/2018

venres, 27 abr 2018

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 12 de abril de 2018, adoptou o seguinte acordo: Aprobar as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades deportivas de Vigo sen ánimo de lucro para as actividades e proxectos deportivos da tempada 2017/2018 (BOP 19 de abril de 2018), e a tal fin destina no seu orzamento do ano 2018 con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.00 "Subvencións a clubs e entidades sen fin de lucro, un importe total de 850.000,00 euros (oito centos cincuenta mil euros).