luns, 13 novembro 2017

O alcalde anuncia o desbloqueo dunha parte "importantísma" do urbanismo coa aplicación da Lei 2/2017

luns, 13 nov 2017

O rexedor avanzou esta mañá o desbloqueo "pola vía dos feitos" dunha parte moi importante do urbanismo da cidade, acolléndose á tramitación da Lei 2/2017. Concretamente, solicitarase a recuperación da ordenación do Plan do 2008 para os ámbito terciario de Recaré, así como para todo o solo urbano consolidado ademais de para ámbitos do Porto de Vigo, de Canido e do aeroporto e para solos urbanos non consolidados que están en avanzado estado de desenvolvemento como é o caso de Esturáns ou Tomás Paredes.