mércores, 23 maio 2012

A Mostra de cine xuvenil presenta o mellor cine feito por adolescentes

mércores, 23 mai 2012

A Mostra de cine xuvenil é unha actividade organizada pola Asociación Xuvenil Musiquina 33mg, en colaboración coa Concellería de Cultura e Festas do Concello de Vigo, que pretende motivar e formar os mozos e mozas na cultura audiovisual. Coa mostra querese visualizar os traballos que se están a realizar en multitude de obradoiros de audiovisuais ao longo de toda a comunidade.A mostra terá lugar o 25 de maio entre as 10:00 e as 13:00 horas no auditorio do Centro Cívico de Teis, en Vigo (Camiño Maceiras s/n).

La Muestra de cine juvenil presenta el mejor cine hecho por adolescentes

mércores, 23 mai 2012

La Muestra de cine juvenil es una actividad organizada por la Asociación Juvenil Musiquina 33mg, en colaboración con la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Vigo, que pretende motivar y formar los chicos y chicas en la cultura audiovisual. Con la muestra se quiere visualizar los trabajos que se van a realizar en tropel de talleres de audiovisuales a lo largo de toda la comunidad. La muestra tendrá lugar el 25 de mayo entre las 10:00 y las 13:00 horas en el auditorio del Centro Cívico de Teis, en Vigo (Camino Maceiras s/n).