Escoitar
Bando

Bando sobre suspensión da expedición de permisos de queimas

Co inicio da campaña de verán , época de máximo perigo de lumes, faise necesario extremar as medidas de prevención destes. Durante este período, que vai do 1 de xuño ata o 30 de setembro, non se poderá realizar ningunha queima de calquera tipo, dentro da zona urbana do termo municipal de Vigo.

martes, 22 mai 2012
Ca finalidade de minimizar ao máxomo os efectos socioeconómicos e ecolóxicos dos lumes, suspenderase con carácter xeral, dende o 1 de xuño ata o 30 de setembro, a admisión de solicitudes de queimas de produtos do campo (herbas, rastrollos, etc...) no Rexistro Xeral (xa sexa presencial ou a traverso da páxina web do Concello)


Vigo, 4 de maio de 2012

O ALCALDE


Abel Caballero Álvarez