Escoitar

Sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal

venres, 26 out 2007
Convócase ao Pleno da Corporación para ter lugar sesión extraordinaria no salón de Plenos ás 09.00 horas do día 29 de outubro, para resolver os asuntos da seguinte relación:

1.- Dar conta do acordo da Comisión Especial de Queixas e Suxestións polo que se nomea Valedor do Cidadán.

2.- Toma de posesión de Don Luis Espada Recarey no cargo de Valedor do Cidadán, en cumprimento do art. 8.4, do Regulamento Orgánico da Comisión especial de Queixas e Suxestións e do Valedor do Cidadán.

3.- Informe anual da Comisión Especial de Queixas e Suxestións. Informe anual do Valedor do Cidadán, en cumprimento dos arts. 5.7 e 13.1, respectivamente, do Regulamento Orgánico da Comisión especial de Queixas e Suxestións e do Valedor do Cidadán.