Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 7 set 2005
O Consello da Xerencia celebra sesión ordinaria o xoves, día 8, a partir das 10 horas co seguinte orde do día:

ORDE DO DÍA:

1. ACTAS ANTERIORES (21.07.05 E 28.08.05)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO ESTUDIO DE DETALLE DA UE IV-02 PALENCIA (9456/411)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. APROBACIÓN INICIAL PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA UA V-E DO PERI IV-05 TRAVESÍA DE VIGO-ARAGÓN (4567/401)

4. APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO POLÍGONO 3 DO PERI IV-01 SAN ROQUE (4616/401)

5. APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DA U.A. "POBO GALEGO" (4608/401)

6. APROBACIÓN INICIAL CAMBIO DE SISTEMA, E EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN, DO POLÍGONO DA U.A. V-E DO PERI IV-05 TRAVESÍA DE VIGO-ARAGÓN (4605/401)

7. RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DO PLAN PARCIAL CAMBESES, ETAPA "I" E FASE "I" DA ETAPA "II" (4557/401)

8. SOLICITUDE DE RETASACIÓN DAS PARCELAS 7-1015, 7-1118 E 7-1301 DA EXPROPIACIÓN DO PARQUE TECNOLÓXICO E LOXÍSTICO DE VIGO.- INADMISIÓN (175/413)

9. REVISIÓN DE OFICIO DE ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA SOBRE RECOÑECEMENTO DO DEREITO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DE CARGAS POLA URBANIZACIÓN DA RÚA GÁNDARA –HOXE DOCTOR JOSÉ MATO- (4584/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

10. EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE RUÍNA:

a) NA RÚA PERIGOS Nº 7 (36308/421)

b) NA RÚA ELDUAYEN Nº 31 (38441/421)

c) NA RÚA BRASIL Nº 5 (52897/421)

11. DEVOLUCIÓN DE CESIÓN DE TERREO PARA A EXECUCIÓN DA OBRAS DE "ENSANCHE E MELLORA DO FIRME DA AVDA. RAMÓN NIETO" (4607/401)
12. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN SEVERINO COBAS Nº 154 (12083/423)

b) REVOGACIÓN DE RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA DA XERENCIA DE 27.06.03 SOBRE INFRACCIÓN URBBANÍSTICA EN COVA DA BECHA-SAIÁNS (12110/423)

13. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DO 23.03.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 295/04 (P.A.) INTERPOSTO POR D. VICENTE BOUZA FARO SOBRE INACTIVIDADE DO CONCELLO POR FALTA DE EXECUCIÓN DA RESOLUCIÓN DO C.X.U. DO 27/02/03 RELATIVA AS OBRAS EXECUTADAS NA R/ BAIXA Nº 22 E 24- SAMPAIO.- ESTIMATORIA

b) SENTENZA DO 05.05.05, RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 2/4282/2002 INTERPOSTO POLA C.P. DE PRAZA DE COMPOSTELA, 2, CONTRA OUTRA DESESTIMATORIA DO R.C.A. Nº 268/99, CONTRA RESOLUCIÓNS, SOBRE LICENZA DE ACTIVIDADE, E SUPOSTO ACTO PRESUNTO DESESTIMATORIO DE DENUNCIAS POR RUÍDOS E CHEIROS MOLESTOS. - ESTIMATORIA.

c) SENTENZA DO 01.06.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 357/2004 (P.A.) INTERPOSTO POR D. CARMELO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ SOBRE INACTIVIDADE DO CONCELLO POR FALTA DE EXECUCIÓN DO ACORDO DA XMU DE 8/3/01, EXPTES.7312/423 E 11805/423.- ESTIMATORIA.

14. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 29548/422.- CRISTINA RODRIGUEZ DIAZ
2. 53733/421.- PRADAVILA S.L.
3. 54049/421.- RESIDENCIAL BAIONA S.L.
4. 46354/421.- LUIS PEREZ LEMOS PROMOCIONES S.L.
5. 46025/421.- BASILIO RODRÍGUEZ GOMEZ
6. 51294/421.- ANDRES ROMAN FERNANDEZ
7. 52329/421.- DELIO RODRIGUEZ VAZQUEZ
8. 52930/421.- PARCERO MARIA CAR GARCIA MALLO
9. 50589/421.- JOSE FERNANDEZ PEREZ
10. 50953/421.- URBANISMO VIGO S.A.
11. 53452/421.- MARIA CRISTINA RODRIGUEZ DIEZ
12. 49688/421.- MANUEL IGLESIAS ALONSO
13. 50904/421.- JAIME BARBOSA CARIDE
14. 29425/422.- PROCOEGA, S.L.
15. 29451/422.- CONSTRUCCIONES GUILLERMO Y CASAL, S.L.
16. 28952/422.- SIRVENT S.L.
17. 52084/421.- COMUNIDADE SALESIANA
18. 53523/421.- SAURE S.L.
19. 53582/421.- URZAIZ LIDER S.L.
20. 53704/421.- ANTONIO DAVILA FERNANDEZ
21. 53843/421.- BARCIAL INVERSIONES SL
22. 53888/421.- GEO DISEÑO S.L.
23. 53917/421.- PROMOCIONES DORALTA SL
24. 54046/421.- MANUELA FERNANDEZ ALVAREZ
25. 53759/421.- ANDRE GONZALVES FELIPE
26. 53998/421.- FLORINDO PEREZ FERREIRA
27. 52280/421.- MANUEL FRANCISCO GOMEZ ARIAS
28. 51511/421.- JESUS TAPIA GUIMAREY
29. 40555/421.- JOSE NOGUEIRAS PEREZ
30. 46900/421.- MANUEL GOMEZ DANTAS
31. 51674/421.- EDUARDO GONZALEZ COSTAS
32. 52992/421.- JOSE ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
33. 50285/421.- ANA MARIA GONZALEZ ESTEVEZ
34. 52083/421.- COMUNIDADE SALESIANA
35. 53589/421.- MANUEL LORENZO MURADAS SA
36. 44115/421.- M CARMEN CALDERON PAINEMAL
37. 53833/421.- SIRVENT S.L.
38. 52824/421.- ISIDORA FERNANDEZ PEREZ
39. 28380/422.- AVELINO GONZALEZ LOUREIRO
40. 28848/422.- M. CECILIA SENA FERNANDEZ
41. 29109/422.- MARIA LUZ VILLAR RODRIGUEZ
42. 25647/422.- ANTONIO PEREZ GUERRERO
43. 27736/422.- SALAGLAM SL
44. 29234/422.- AUTOESCUELA TRAVESIA SL
45. 29240/422.- VICESA OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA
46. 29406/422.- ALFONSO PEREZ BARREIRO
47. 29590/422.- EIRIÑA S.L.
48. 29591/422.- EIRIÑA S.L.
49. 29700/422.- TECESNOR SLL
50. 24758/422.- CUÑALBER S.L.
51. 25246/422.- MANUEL PEREIRA BELLO
52. 26325/422.- BOCATEO CB
53. 45381/421.- ANTONIO PEREZ GUERRERO
54. 49782/421.- SALAGLAM S.L.
55. 24046/422.- M ISABEL PEREZ MORAN
56. 18447/422.- SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ
57. 28509/422.- MARIA LOURDES ABALDE ESTEVEZ
58. 71237/210.- CIRCO RALUY, S.L.
59. 29817/422.- CONSTRUCCIONES ALOSNO ARESES, S.L.
60. 53560/421.- VALENTIN CORRAL BERNARDEZ
61. 43741/421.- INVERSIONES GILREG S.L. PROMOTORA RABO
62. 48873/421.- GESTIONES URBANISTICAS Y DE NEGOCIOS SL
63. 48895/421.- GESTIONES URBANISTICAS Y DE NEGOCIOS SL
64. 50338/421.- CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CASBREY S L
65. 52671/421.- URBANISMO VIGO
66. 42576/421.- FRANCISCO DAVILA ALONSO E OUTRA
67. 45664/421.- GRACIELA SAYAR BARCIELA
68. 53246/421.- MIRAFLORES VIGO SA
69. 52395/421.- UNIVERSIDAD DE VIGO
70. 52836/421.- INES MARTINEZ HERNANDEZ
71. 52210/421.- HERMINDO RAMON BECERRA MEILAN
72. 51629/421.- DOCTOR CADAVAL 3 S.L.
73. 51660/421.- JOSE CARLOS ALONSO LAGO
74. 52511/421.- MARIA MERCEDES GONZALEZ CASAL
75. 52703/421.- MARIA CRISTINA TOURAL RODRIGUEZ
76. 53067/421.- LUIS DANIEL MEIJIDE RICO
77. 50108/421.- CARLOS CASAL COVELO
78. 51496/421.- SERGIA ESTEVEZ COMESAÑA
79. 51725/421.- ISOLINA COSTAS SERODIO
80. 51978/421.- CLEMENTINA IGLESIAS ALONSO
81. 52929/421.- BEATRIZ GANDARA TENORIO
82. 53439/421.- JOSE LUIS CARIDE GRANDAL
83. 53508/421.- JOSE RAMON FUERTES GAMUNDI
84. 52492/421.- CRISTINA GARCIA IGLESIAS
85. 29806/422.- MANUEL ANGEL GARRIDO FERNANDEZ
86. 29822/422.- GESTORIA RODAL SL
87. 19187/422.- M ANGELES FERNANDEZ OTERO
88. 28258/422.- ANTONIO GAMBINO MARIÑO
89. 28444/422.- GAELICA VIGO 2004 SL
90. 29440/422.- MARIA JESUS CREGO RODRIGUEZ
91. 27810/422.- JOSE MANUEL LOPEZ PARDO
92. 28396/422.- VASCO GALLEGA DE CONSIGNACIONES SA
93. 28970/422.- MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA
94. 28442/422.- RAQUEL GIRALDO GONZALEZ
95. 29113/422.- GABRIEL BARROS GONZALEZ
96. 26302/422.- FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
97. 27567/422.- FONJAVIGO, SL
98. 29121/422.- MARIA CELIA LARREA GONZALEZ
99. 29290/422.- CONSTRUCCIONES O GALLO, S.L.
100. 26725/422.- ATENDO CALIDADE SL
101. 29668/422.- UN RESPETIÑO C.B.
102. 23637/422.- ANDRES ALVAREZ VISPO
103. 28457/422.- PUENTE SAMIL,S.L.
104. 28578/422.- PUENTE SAMIL,S.L.
105. 28039/422.- PAZU BAÑOS S.L.
106. 28192/422.- IRIA ALONSO CARIDE
107. 28206/422.- FERREGUAY SL
108. 28471/422.- AURORA RODRIGUEZ BARRAL
109. 28474/422.- MARIA FERNANDA CARRERA GONZALVES
110. 28482/422.- INFORGAGO S.L.
111. 28489/422.- DAVID RODRIGUEZ GUARDIOLA
112. 29269/422.- CASA PAXARIÑOS S.L.
113. 25495/422.- CONSTRUCCIONES Y TRANFORMACIONES NAVALES
114. 27508/422.- DIFUSO DIGITAL SOCIETAT DE TELECOMUNICACIONES SA TRADIA
115. 45033/421.- CONSTRUCCIONES Y TRANFORMACIONES NAVALES
116. 25705/422.- CARPE ELECTRICIDAD SLV
117. 27787/422.- GAMBUZA S.L.
118. 28814/422.- MIGUEL LAGO ALONSO
119. 28851/422.- M AUXILIADORA ANDRADE BARJA
120. 53937/421.- JOSE LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ
121. 40535/421.- INSTALACIONES SANFER C.B.
122. 49056/421.- M AUXILIADORA ANDRADE BARJA
123. 45865/421.- ANGELES GUERRA LALIN
124. 47490/421.- INMOMIDE S.L.
125. 40002/421.- ROSA MARIA VIDAL OTERO
126. 51042/421.- DOMINGO COELLO NOVOA
127. 53897/421.- VIGO REAL S.A. PROMOCIONES
128. 53971/421.- OROSA Y GONZALEZ S.L.
129. 52156/421.- MIGUEL LAGO ALONSO
130. 52480/421.- COMUNIDAD PROPIETARIOS ROSALIA CASTRO 41
131. 53120/421.- ALZANA 36, S.L.
132. 25475/422.- CAFETERIA NADAL S.L.
133. 27515/422.- THE WORLD C.B.
134. 28215/422.- JOSE MANUEL RODRIGUEZ QUEIJA
135. 28216/422.- VICTOR SOLIÑO LAGO
136. 28693/422.- AMBIKA CHAUHAN
137. 28738/422.- HELDER FERNANDO LEAL FIGUEIREDO
138. 28830/422.- M. ANGELA HEREDIA CALVO
139. 29220/422.- CLARA ALVAREZ RODRIGUEZ
140. 29260/422.- ALBERTO GRANDE FREIRE
141. 29832/422.- ANGEL BALLESTEROS RODRIGUEZ
142. 22463/422.- MARINA DAVILA SPORT S.L.
143. 25258/422.- ALBERTO VILA PEREZ
144. 28585/422.- CHISTIAN SAPATARIAS SA
145. 29001/422.- MOVI RENT VIA NORTE S.L.
146. 29167/422.- ELENA ROCIO GONZALEZ OTERO
147. 26765/422.- ALBERTO FERREIRA ALONSO
148. 27091/422.- JORGE MANUEL OLIVEIRA PINTO
149. 38740/421.- MARINA DAVILA SPORT S.L.
150. 20887/422.- CORETI S.L.
151. 25541/422.- TEAM SOLOMOTOS SL
152. 27209/422.- JACOBO RODRIGUEZ CARIDE
153. 52318/421.- DOMINGO FERNÁNDEZ RIVERO

15. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 29052/422.- RAMON LAMAS DOMINGUEZ
2. 29384/422.- OFFI TELEFONIA S.A.
3. 28296/422.- RENTA 4 SA SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA
4. 29274/422.- PATRIA HISPANA S.A.
5. 27856/422.- EDITA PEREZ MOSQUERA
6. 28101/422.- FISIOTERAPIA LOUREIRO S.L.
7. 28971/422.- JEAN LOUIS S.L.
8. 54066/421.- VIUCONSA
9. 53548/421.- RAMIGON S.L.
10. 51683/421.- SEVERINO QUINTAS S.L.
11. 45955/421.- BERNARDINO ALVAREZ FERNANDEZ
12. 47068/421.- ROBERTO JUNCAL LAGO
13. 47902/421.- FRANCISCO CAAMAÑO CAAMAÑO
14. 48649/421.- LANZAMAR S.A.
15. 51308/421.- M CARMEN ABALDE FERNANDEZ
16. 51952/421.- JORGE VAZQUEZ FIGUEROA
17. 52349/421.- ELIGIO NOVOA BOLAÑO
18. 52733/421.- ANA MARIA SALGADO COSTAS
19. 43538/421.- M MONTSERRAT RUBIO PEREZ
20. 51983/421.- CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
21. 53556/421.- CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
22. 50046/421.- FRUTAS NIEVES, S L
23. 53530/421.- DOBLADA S.A.
24. 54202/421.- FUNDACION PEDRO BARRIE DE LA MAZA
25. 44682/421.- LUSCO HOSTELERIA S.L.
26. 47886/421.- JOSE JAIME HERMIDA CALVIÑO
27. 50102/421.- EDITA PEREZ MOSQUERA
28. 50654/421.- FISIOTERAPIA LOUREIRO S.L.
29. 51165/421.- RENTA 4 SA SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA
30. 52392/421.- JEAN LOUIS S.L.
31. 52397/421.- RAMON LAMAS DOMINGUEZ
32. 52925/421.- PATRIA HISPANA SA DE SEGUROSL Y REAS
33. 53119/421.- OFFI TELEFONIA S.A.
34. 53248/421.- JOSE ALONSO RODRIGUEZ
35. 51758/421.- BENITO PEREZ BLANCO
36. 29237/422.- IBER COMERCIO E INDUSTRIA S.A.
37. 51063/421.- IBER COMERCIO E INDUSTRIA S.A.
38. 29829/422.- YAÑEZ RODRIGUEZ SAL
39. 29831/422.- YAÑEZ RODRIGUEZ SAL
40. 29326/422.- MARIA ISABEL MATEO BARCIELA
41. 29438/422.- ANTONIO OTERO IGLESIAS
42. 28422/422.- MARIA LUISA FERNANEZ OTERO S.L.N.E.
43. 29286/422.- TECNOLOGIA MARINA XIMO, S.L.
44. 29338/422.- CONSULTORIA LEIROS SL
45. 29552/422.- COLEGIO APOSTOL SANTIAGO
46. 29764/422.- CONSTRUCCIONES ALONSO ARESES, S.L.
47. 29800/422.- CONSTRUCCIONES CASAS NOVAS S.L.
48. 28963/422.- HOLLYWOOD MOTOR SHOW
49. 28352/422.- ANTONIO RUIZ CONDE
50. 52385/421.- COLEGIO APOSTOL SANTIAGO EN VIGO COMPAÑI
51. 23616/422.- LINO VIGO S.L.
52. 28281/422.- VETERINARIA ZARAGOZA S.L.

16. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS