Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 22 xuñ 2005
O Consello de Urbanismo celebra sesión ordinaria o xoves, día 23, a partir das 10 horas.

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (09.06.05)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO PERI IV-08 BAIXADA A SAN ROQUE (4578/401)

3. APROBACIÓN INICIAL DE CAMBIO DE SISTEMA DE COMPENSACIÓN A CONCERTO E EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DA U.A. 3 DO PERI CASÁS (4604/401)

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN DA U.E. I-01 VILLALAURA (4580/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

5. CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA (1190/407)

6. ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DO EDIFICIO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (1019/407)

7. EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE RUÍNA:

a) EDIFICIO SITO EN MONTECELO ALTO 58-INTERIOR (45602/421)

b) NAVE SITA NA RUA JULIÁN ESTÉVEZ Nº 32 (46579/421)

8. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) DECLARACIÓN DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA ESTRADA DE ROTEAS-IGREXA (10225/423)

b) DECLARACIÓN DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CAMIÑO GARITA , 68-ALCABRE (12713/423

9. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28978/422.- ISAMER
2. 44514/421.- RODASCO S.A.
3. 51841/421.- AMPE HOGAR SL
4. 52047/421.- MANUEL ANGEL LAMAS DONO
5. 52260/421.- AURORA SANGIAO COMESAÑA
6. 52827/421.- ANGEL VAZQUEZ PELETEIRO
7. 53404/421.- VICTORIANO GOMEZ RODRIGUEZ
8. 53567/421.- INVERSIONES FERNANDEZ Y CABRERA S.L.
9. 45644/421.- MIGUEL ANGEL MENDEZ GIL Y OTRA
10. 51428/421.- CLEMENCIO PEREIRA LAMAS
11. 52996/421.- VIVIENDAS CASELAS, SL
12. 53502/421.- GESVINOR GALICIA SL
13. 42342/421.- MARBER, S.L.
14. 48677/421.- PROMOCIONES ALGARAL CB
15. 48866/421.- JUAN FERNANDO FRANCISCO MIRANDA
16. 39230/421.- VERACRUZ MARTINEZ CASTRO
17. 44248/421.- M ROSA RODRIGUEZ CORREA
18. 47473/421.- SONIA TRIGO VALVERCE
19. 47500/421.- ÁNGELES ÁLVAREZ FILGUEIRA
20. 52223/421.- CANDIDA FREIRIA ALONSO
21. 52983/421.- JOSE GONZALEZ RIVERO
22. 52843/421.- INMOBILIARIA VISTA AL MAR SA
23. 39829/421.- MIRON Y GUTIERREZ PONTEVEDRA CONSTRUCCIO
24. 49131/421.- MANUEL ANGEL LAMAS DONO
25. 51632/421.- AURORA SANGIAO COMESAÑA
26. 52748/421.- PROMOCIONES DORALTA SL
27. 53300/421.- EZEQUIEL FERNANDEZ CARPINTERO
28. 44154/421.- NORFOOD S.L. DESARROLLO DE NEGOCIOS
29. 51124/421.- PROMOCIONES POLICARPO DE VIGO SL
30. 52406/421.- ESAMER
31. 47089/421.- JOSE PABLO COSTAS CRUCES
32. 18547/422.- PANADERIA Y PASTELERIA LA VENCEDORA SL
33. 28023/422.- SKIRA SL
34. 28065/422.- JOSE ALBERTO SUAREZ FERNANDEZ
35. 28165/422.- ALBERTO GOBERNA FIGUEROA
36. 22171/422.- EXCLUSIVAS GALICIA SL
37. 28911/422.- MARIA CONCEP DOMINGUEZ CASTELAO
38. 26682/422.- ENRIQUE TERMES GARCIA
39. 28447/422.- A DAVIÑA M COMUNICACIONES SL
40. 28914/422.- AREA FITNESS SL
41. 29319/422.- MANUEL CARLOS MOLEDO PEREIRA
42. 29400/422.- MU HU
43. 29446/422.- DANIEL DE DIEGO DORDA
44. 29471/422.- STELLA MARIS RODRIGUEZ SQUILLACE
45. 29075/422.- JOSE MANUEL SOBRINO VAZQUEZ
46. 29183/422.- NORSEGUR SDAD. COOPERATIVA
47. 29335/422.- JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ
48. 29495/422.- SILVIA PALOMANES MARTINEZ
49. 26481/422.- CUATRO PATAS CLINICA VETERINARIA
50. 29296/422.- ALFONSO PEREZ BARREIRO
51. 28058/422.- FAUNA SALVAJE SOCIEDAD LIMITADA
52. 23648/422.- MARIA TERESA MURTEIRA RITO
53. 38182/421.- EXCLUSIVAS DE GALICIA
54. 48412/421.- ENRIQUE TERMES GARCIA
55. 50555/421.- FAUNA SALVAJE SOCIEDAD LIMITADA
56. 27135/422.- ROBERTO EDUARDO VIGO
57. 26537/422.- JUAN FONTAN DOMINGUEZ
58. 22988/422.- TELEFONICA SERVICIOS MOVILES
59. 28080/422.- DEL JEQUE SL
60. 20845/422.- CELTAMOTOR SL
61. 26176/422.- NEUWALME SL
62. 25605/422.- ALTO PALERMO S.L

10. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 20 de xuño de 2005