Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 20 de xuño de 2005, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

venres, 17 xuñ 2005
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 20 DE XUÑO DE 2005.


1.- Acta da sesión ordinaria do 30 de maio de 2005.

BENESTAR SOCIAL
2.- Proposta para a sinatura dun convenio anual de cofinanciamento entre o Concello de Vigo e a Consellería de Sanidade, para os Programas de Prevención de Drogas e Promoción de Saúde. Expte 12726/301.

3.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: Alta exptes 21/1184, 02/1129/05, 02/1004/05, 01/1187/05, 01/199/05,03/482/301, 03/780/301, 03/792/301, 03/803/301,12/179/05, 12/875/05 e 14.000.906.


DEPORTES
4.- Solicitude da Delegación Viguesa da Federación Galega de Atletismo de autorización para a realización da "Carreira Pedestre Nocturna de San Xoán" dende a Praza do Rei ata a Praza do Berbés, ó 23.06.05. Expte. 5298/333.

5.- Solicitude do Club Ciclista Ría de Vigo de autorización para a realización da carreira ciclista"Trofeo Concello de Vigo de Ciclismo Cadete o Ciclo-Master" saída e chegada na rúa Jacinto Benavente, o 26.06.05. Expte. 5299/333.

6.- Solicitude da A. VV. Praza da Miñoca de autorización para a realización da "Marcha Popular Praza da Miñoca" dende a Praza da Miñoca ata o campo de futbito da rúa Luís Ksado o 26.06.05. Expte. 5325/333.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
7.- Solicitude da Comisión de Festas de Sta. Isabel de autorización para a realización da "Festa Sta. Isabel", en Valladares, os días 1, 2 e 3 de xullo de 2005. Expte. 71059/210.

8.- Solicitude de Jaycar Vigo QQS, S.A. de autorización para a realización da "Festa infantil", en Coia, na explanada fronte ó Hipermercado Alcampo, o día 25 de xuño de 2005. Expte. 71018/210.

9.- Solicitude da Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de autorización, para a realización dun "Festival de música Folk", na Praza da Constitución o día 1 de xullo de 2005. Expte. 71048/210.

10.- Solicitude da Comisión de Festas das Neves de autorización para a realización da "Festa da Sardiña" e "Festa da Nosa Sra. Das Neves" na Guía, os día 30 de xullo e o 4 e 5 de agosto de 2005. Expte. 71060/210.

11.- Solicitude de A. VV. Praza da Miñoca de autorización para a realización dunha chorizada e posterior encendido dunha pequena fogueira, na parcela Deportiva de Luis Ksado, o día 23 de xuño de 2005. Expte. 71097/210.


PATRIMONIO E CONTRATACION
12.- Desestimación de solicitude de Promociones Manuel Vazquez, S.L. e Giraldez B.D.R., S.L. de descatalogación do carácter público dos camiños sitos en Pardaíña. Expte. 13113/240.

13.- Prórroga por una ano de contrato de servizo de vixiancia nos centros cívicos do Concello de Vigo. Expte. 187/321.

14.- Reclamación de danos:
a) Carmen Martínez Pazo. Expte. 15505/240. Estimada.
b) Rosa Alvarez Núñez. Expte. 19/243. Desestimada.
c) Mª Luz González Nogueiras. Expte. 244/243. Desestimada.
d) Víctor Manuel Rodríguez González. Expte. 86/243. Estimada.
e) Mª Rosario Sumay Rey. Expte. 334/243. Desestimada.
f) Pescasilva, S.A. Expte. 203/243. Estimada.
g) Gloria Pérez Corral. Expte. 16612/240. Desestimada.
h) Raúl Figueiras Misa. Expte. 433/243. Estimada.
i) Roberto Gándara Carrera. Expte. 15754/240. Desestimada.
j) Alberto Freire Estévez. Expte. 13733/240. Estimada.
k) Consuelo Vázquez Astray. Expte. 134/243. Estimada.
l) Isolde Reimers Lang. Expte. 15414/240. Desestimada.
m) Rosalino Campelo López. Expte. 14710/240. Estimada.
n) Susana Mª Lavilla Cao. Expte. 16106/240. Estimada.
o) Mª Celia Copa Valcarce. Expte. 200/243. Desestimada.
p) Herminia Blanco Choren. Expte. 80/243. Estimada.
q) Julio Enrique Gándara Pereira. Expte. 16526/240.Estimada.
r) Eugenia Melgar Conde. Expte. 405/243. Estimada.
s) Benigno González Rodríguez. Expte. 267/243. Desestimada.
t) José Alicio Jacobo García. Expte. 62/243. Desestimada.
u) Carmen Bernárdez Fernández. Expte. 15317/240. Desestimada.
v) Mª Angeles Amigo Estevez. Expte. 14576/240. Desestimada.
w) Josefa Alonso Fernández. Expte. 15887/240. Desestimada.
x) Gloria Alvaro Araújo. Expte. 15454/240. Desestimada.
y) Albino Pérez González. Expte. 15106/240. Desestimada.


PERSOAL
15.- Proposta para comunicar á FREMAP a data de remate do convenio subscrito para a cobertura de riscos derivados de accidentes de traballo e enfermidades profesionais do persoal municipal e convocar un novo concurso para a elección dunha Mutua. Expte.15833/220.

16.- Fin de prórroga de servizo activo de D. José Javier Martínez Avión e declaración de xubilación forzosa. Expte. 15839/220.

17.- Proposta de disponibilidad horaria para o corpo da Policía Local. Expte. 15844/220.VALEDOR DO CIDADÁN
18.- Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Universidade de Vigo para a realización de investigacións relativas á contaminación acústica nocturna na cidade de Vigo.


VIAS E OBRAS
19.- Devolución de aval á empresa Vodafone España, S.A. constituído por obras de canalización de fibra óptica na Avda. de Madrid. Expte. 35735/250.

20.- Rogos e preguntas.