Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

A reunión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo tratará, entre outros temas, a aprobación provisional da modificación do PXOM relativa á ordenación de viais na zona do Meixoeiro-Bembrive e accesos ao Hospital Meixoeiro.

mércores, 2 feb 2005
De conformidade co establecido no artigo 11.1 dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (20.01.05)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 26 DO PXOU, RELATIVA Á ORDENACIÓN DE VIAIS NA ZONA DO MEIXOEIRO-BEMBRIVE E ACCESOS Ó HOSPITAL DO MEIXOEIRO (7545/411)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA U.A. 14 PEDREIRA (4510/401)

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DE CAMBIO DE SISTEMA DE COMPENSACIÓN A CONCERTO E PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DO POLÍGONO DELIMITADO ENTRE AS RÚAS SAN XOAN DO MONTE E PADRE CELSO (4508/401)

5. RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA A APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE EXPROPIACIÓN POR TAXACIÓN CONXUNTA NA TRAVESÍA DE ESPIÑEIRO-TEIS (169/413)

6. RECURSO DE ALZADA CONTRA ACORDO DE DATA 12.11.04, DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO POLÍGONO ÚNICO DO PERI II-05 ROCÍO (4568-4569/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

7. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DO 25.11.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/5034/01 INTERPOSTO POR D. ANTONIO RODRÍGUEZ VILA CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DO PP RECARÉ.- ESTIMATORIA PARCIAL

b) SENTENZA Nº 492 DO 17.12.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 311/03 (P.O.) INTERPOSTO POR D.,JOSÉ ANTONIO CABREIRA HERMIDA CONTRA ACORDOS RELATIVOS A EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA EN FRAGOSELO Nº 142-EXPEDIENTE Nº 11582/423.- ESTIMATORIA

c) AUTO Nº 266 DO 23.12.04 RECAÍDO NO R.C.A. Nº157/04 (P.O.) INTERPOSTO POR Dª MARÍA RODRÍGUEZ POMBO CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA RELATIVO A EXPEDIENTE DE LICENZA DE OBRAS Nº 29906/421. ACEPTA O DESISTIMENTO DA ACTORA

d) AUTO DO 28.12.04 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 02/5679/02 INTERPOSTO POR "LA BOLA DE CRISTAL, C.B." CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL EN EXPEDIENTE Nº 10776/423.- ACEPTA O DESISTIMENTO DA RECORRENTE
8. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28000/422.- FRANCISCO CERDEIRA GREGORIO
2. 47771/421.- JOSE LUIS ALVAREZ VAZQUEZ
3. 52067/421.- PEMEVAZ PROMOCIONES INMOBILIARIAS
4. 41740/421.- FEYJU GALICIA S.L.
5. 44707/421.- QUECER SL
6. 46352/421.- EDIFICACIONES Y OBRAS MERAYO S.L.
7. 47498/421.- RESIDENCIAL PROGRESO, S.L.
8. 48303/421.- SERVICIOS MARSERO SL
9. 48954/421.- FINCA DO CONDE SA
10. 50282/421.- RIAZON SL
11. 51022/421.- VALDERREY ARQUITECTURA PROMOCIONES INMOB
12. 51320/421.- GRUPO ESPAVENE S.L.
13. 51430/421.- CAMPONABAL SL
14. 51770/421.- RAMON GAGO ALONSO
15. 52174/421.- LUPERLA PROM SL
16. 19859/421.- MARIA MERCEDES ABELLAS ROSENDE
17. 45516/421.- RAMONA PÉREZ GONZÁLEZ
18. 46005/421.- FERNANDO FERNANDEZ GOMEZ
19. 48332/421.- M. CAROLINA RODRIGUEZ VAZQUEZ
20. 48530/421.- JOSE BENAVIDES ROMERO
21. 49558/421.- ALFONSO ALONSO NOVOA
22. 51244/421.- JUAN IGNACIO NOGUEIRA ALONSO
23. 51681/421.- NATALIA CARPINTERO ARAN
24. 50090/421.- MANUEL LANDEIRA DIEGUEZ
25. 51120/421.- JOSE LUIS ALEJO ALVAREZ FERNANDEZ
26. 51121/421.- MARIA PILAR MISA RODRIGUEZ
27. 51125/421.- CONSELLERIA DE EDUCACIÓN E ORDEDNACION UNIVERSITARIA
28. 51241/421.- NURIA OCAMPO SEIJO
29. 51360/421.- INSTITUTO HIJAS DE MARIA AUXILIADORA
30. 51677/421.- KIVAKUM INVESTIMENTS INC
31. 48151/421.- OBRAS Y CONSTRUCCIONES ALEN SA
32. 48296/421.- OBRAS Y CONSTRUCCIONES ALEN SA
33. 50098/421.- CASADEVALL SALGADO PROMOCIONES INMOBILIA
34. 51377/421.- VAL DE PEDRA SL INMOBILIARIAS
35. 51682/421.- SEVERINO QUINTAS SL
36. 52273/421.- JOSE SALCEDA CERDEIRA
37. 50723/421.- EDUARDO GONZALEZ NUÑEZ
38. 50954/421.- SEGUNDO BERNARDEZ GONZALEZ
39. 50443/421.- FRANCISCO CERDEIRA GREGORIO
40. 50712/421.- FRAPEJUS GALICIA SA
41. 47978/421.- EDUARDO GONZALEZ NUÑEZ
42. 51028/421.- JUAN RAMON IGLESIAS ALVAREZ
43. 49562/421.- JULIA DAVILA PAIS
44. 27623/422.- M. MONTSERRAT MARTINEZ PAZOS
45. 27686/422.- AUTOMECANICA MIDE SL
46. 28385/422.- CLAVE FINANCIACION SL
47. 28638/422.- CONSTRUCCIONES AREAMOURA SL
48. 26805/422.- COMBUSTIBLES DEL NOROESTE S.A.
49. 23159/422.- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
50. 26943/422.- VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD
51. 28828/422.- LA PANERA-ROQUE CONSTRUCCIONES SL
52. 23694/422.- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
53. 43055/421.- COMBUSTIBLES DEL NOROESTE S.A.
54. 41137/421.- FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
55. 48293/421.- VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD
56. 19615/422.- CONTINORTE SA
57. 25426/422.- AMEZ PUBLICIDAD Y PROMOCIONES S.L.
58. 25151/422.- M ASUNCION FREIRE RUIZ
59. 26539/422.- CLAUDIA ALEXAN NOGUEIRAS FERREIRA
60. 44308/421.- M ASUNCION FREIRE RUIZ
61. 28255/422.- PRECISIONES DE GALICIA, S.L. (PRECISGAL S.L.)
62. 26488/422.- CARLOS JOSE RIGUEIRA ARGIZ
63. 27536/422.- COMUNIDAD DE BIENES GARCIA BARBON

9. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS