Escoitar

A Corporación celebra pleno ordinario o luns

O luns día 26 a partir das nove da mañá dará comezo o pleno ordinario do mes de xaneiro. Na orde do día figuran 19 asuntos entre os que destaca a presentación do novo plan municipal de emprego 2004-2007.

venres, 23 xan 2004
1.- Actas anteriores. (Sesións 27 e 29.11.03 e 04.12.03)

ALCALDIA

2.- Dar conta de decreto da Alcaldía de data 20.01.04 de nomeamento do presidente da comisión informativa de Control da Contratación.

PROMOCIÓN ECONÓMICA E DESENVOLVEMENTO LOCAL

3.- Presentación do novo plan municipal de emprego 2004-2007

4.- Solicitude de declaración de Festa de Galicia de interese turístico para as Festas do Cristo de Bouzas.

XESTIÓN MUNICIPAL

5.- Recuperación de oficio de diversos locais municipais na planta baixa do estadio municipal de Balaídos.

6.- Dar conta indemnización substitutiva por asistencia técnica para inspeccionar e localiza-la ruptura do emisario submarino. Expte. 2194/306.

7.- Dar conta indemnización substitutiva a favor da UTE Tranvías Eléctricos de Vigo, S.A. e Eloimar, S.A., en relación coa urbanización da praza da Independencia. Expte. 3964/250.

8.- Dar conta indemnización substitutiva a favor da empresa Passco por importe de 1.144,38 €. Expte. 1528/307.

MOCIÓNS

9.- Moción do grupo municipal de DPG sobre a instalación en Vigo do Circuito de velocidade de Galicia.

10.- Moción do grupo municipal de DPG sobre o establecemento da ventá única en dependencias do Concello.

11.- Moción do grupo municipal de DPG sobore imprantación do carril para bicicletas en Vigo.

12.- Moción do grupo municipal de DPG sobre comunicación entre Vigo, Baiona, A Garda, Tui e Portugal con carrís para bicicleta.

13.- Moción do grupo municipal do BNG sobre ampliación de horarios na Biblioteca Central e salas de estudo no centro da cidade.

14.- Moción do grupo municipal do BNG sobre continuación de actividades no Centro Elduayen de Información á Sociedade.

15.- Moción do grupo municipal do BNG sobre dotación de servicios en materia educativa, deportiva e de esparcemento no polígono 1 do PERI II-12 A Florida B.

16.- Moción do grupo municipal do BNG sobre índices correctores na Ponencia complementaria de valores catastrais.

17.- Moción do grupo municipal do BNG sobre instar á Xunta de Galicia á licitación de proxectos de ampliación do saneamento en Zamans e Valladares.

18.- Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre sinatura dun protocolo de colaboración coa empresa Augas de Galicia, S.A., para a solución dos problemas de depuración de Vigo.

19.- Rogos e preguntas.