Escoitar
Educacion

Prazo de presincripción para a EMAO - curso 2010-2011

<br />

venres, 30 xul 2010
As persoas que desexen iniciar os estudos en calquera das especialidades ofertadas poderán realizar a súa preinscrición, nas datas que se indican, conforme ao modelo oficial de solicitude que se poderá descargar, cubrir e imprimir dende a páxina web www.vigo.org, apartado Educación-Escola Municipal de Artes e Oficios (en adiante, web-EMAO). As persoas interesadas tamén poderán pre-inscribirse online dende a páxina correspondente da web-EMAO).

Calendario:
31 de xullo a 15 de setembro:
Só internet, on-line: preinscrición alumnado de novo ingreso
1 ao 15 de setembro
Preinscrición alumnado de novo ingreso: presencial na Unidade Aministrativa EMAO, (Avda. García Barbón, 5)

Especialidades e cursos que se ofertan:

Pintura (2 cursos tarde/1 mañán)
Debuxo (2 cursos tarde/1 mañán)
Escultura e talla en madeira (1 curso tarde/1 mañán)
Moda e confección (2 cursos tarde/1 mañán)
Ourivería (1 curso tarde/1 mañán)
Artesanía en coiro (1 curso tarde/1 mañán)
Encaixe de palillos (2 cursos tarde/1 mañán)
Cerámica artística (1 curso de tarde)
Encadernación (1 curso tarde/1 mañán)
Serigrafía (1 curso tarde/1 mañán)
Construción de instrumentos (CAIM): zanfona (1 curso tarde/1 mañán)
Construción de instrumentos (CAIM): gaita (1 curso tarde/1 mañán)
Construción de instrumentos (CAIM): luthería antiga (1 curso tarde/1 mañán)

Máis información www.vigo.org