Escoitar
Anuncio de Recadacion Voluntaria

Imposto vehículos tracción mécanica e imposto de sobre bens inmobles (I.B.I.)

venres, 19 feb 2010
IMPOSTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA

De acordo co art. 39.1.b da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións do imposto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) do ano 2010 ata o 1 de marzo do presente ano.

SISTEMA ESPECIAL DE PAGO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (I.B.I)

A data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas no sistema especial de pago do imposto sobre bens inmobles (IBI) do ano 2010, finaliza o 1 de marzo do presente ano.