martes, 18 abril 2006

Xunta de Goberno Local

martes, 18 abr 2006

A Xunta de Goberno Local ten previsto aprobar o proxecto de mellora do tramo urbano da rede de estradas do Estado no termo municipal de Vigo (avda. Aeroporto N-556 e primeiro cinto) e a solicitude á consellería de Innovación e Industria de subvención para o proxecto de rexeneración do areal do Vao. A Xunta celebra sesión ordinaria o mércores día 19 ás 8:30 horas.

Junta de Gobierno Local

martes, 18 abr 2006

La Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar el proyecto de mejora del tramo urbano de la red de carreteras del Estado en el término municipal de Vigo (avda. Aeropuerto N-556 y primero cinturón) y la solicitud a la consellería de Innovación e Industria de subvención para el proyecto de regeneración del areal del Vao. La Junta celebra sesión común el miércoles día 19 a las 8:30 horas.