Escoitar
Anuncio Recadación Voluntaria

Domiciliación Imposto vehículos de tracción mecánica

<br />

xoves, 23 feb 2006
De acordo co art. 36.3 da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese que a data límite para a admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións do Imposto de vehículos de tracción mecámica do ano 2006, é ata o 1 de marzo do presente ano.