xoves, 15 novembro 2012

O alcalde convoca un pleno extraordinario para buscar solucións para os desafiuzamentos na cidade

Abel Caballero anunciou para o martes 20 de novembro un pleno extraordinario para debater sobre medidas que poñan freo aos desafiuzamentos na cidade. Confiou en que se aproben iniciativas que se sumen ás que xa tomou o Goberno municipal como a prestación de asistencia letrada aos afectados e a decisión de non establecer relacións con entidades financeiras que executen desafiuzamentos a familias con baixos recursos.

O Concello adxudica 28 vivendas en réxime de aluguer social en Navia<br />

xoves, 15 nov 2012

28 familias viguesas accederán a unha vivenda de protección social en Navia, logo do sorteo público e ante notario que se fixo esta mañá no Auditorio Mar de Vigo entre 885 aspirantes. Tal e como explicou o rexedor, entre hoxe xoves e mañá publicarase a lista de adxudicados na páxina web do Concello e "nun breve prazo" as familias poderán ocupar a súa vivenda. Os alugueres oscilan entre os 116 e os 166 euros ao mes dependendo das circunstancias económicas dos beneficiarios.

El Ayuntamiento adjudica 28 viviendas en régimen de alquiler social en Navia<br />

xoves, 15 nov 2012

28 familias viguesas accederán a una vivienda de protección social en Navia, luego del sorteo público y ante notario que se hizo esta mañana en el Auditorio Mar de Vigo entre 885 aspirantes. Tal y como explicó el regidor, entre hoy jueves y mañana se publicará la lista de adjudicados en la página web del Ayuntamiento y "en un breve plazo" las familias podrán ocupar su vivienda. Los alquileres oscilan entre los 116 y los 166 euros al mes dependiendo de las circunstancias económicas de los beneficiarios.

El alcalde convoca un pleno extraordinario para buscar soluciones para los desahucios en la ciudad

xoves, 15 nov 2012

Abel Caballero anunció para el martes 20 de noviembre un pleno extraordinario para debatir sobre medidas que pongan freno a los desahucios en la ciudad. Confió en que se aprueben iniciativas que se sumen a las que ya tomó el Gobierno municipal como la prestación de asistencia letrada a los afectados y la decisión de no establecer relaciones con entidades financieras que ejecuten desahucios a familias con bajos recursos.