martes, 8 maio 2012

O rexedor ratifica a "cooperación activa" do Concello cos congresos que se organicen na cidade

Abel Caballero subliñou esta mañá a vocación de Vigo como cidade de congresos e avanzou a "cooperación activa" do Goberno municipal para calquera iniciativa congresual que se desenvolva na cidade. Así o asegurou durante a recepción dos organizadores do Congreso de Automática da Escola de Enxeñería da Universidade de Vigo. Insistiu en que este tipo de iniciativas "sempre terán as portas abertas" porque son un factor de movilización social, económico, científico e técnico moi importante.

Caballero sinala que a cooperación entre Policía Local e Nacional consolida Vigo como unha cidade segura

martes, 8 mai 2012

O alcalde de Vigo aboga pola continuidade na cooperación entre a Policía Nacional e Local para que Vigo siga a ser unha cidade segura, tal e como indican os índices de delincuencia. No transcurso dun encontro que mantivo esta mañá co xefe superior de Policía de Galicia, Jaime Iglesias Fernández, Caballero enfatizou a necesidade de manter a coodinación existenten para seguir a sumar efectivos.

A artista Paula Mariño exhibe as súas fotografías na Alcaldía colocando a "muller nun escenario como suxeito e obxecto da arte"

martes, 8 mai 2012

Abel Caballero loubou esta mañá a exposición da artista Paula Mariño que desde hoxe martes se poden visitar na Alcaldía dentro de Mostrarte. Baixo o título Suxeito-obxecto, as fotografías expostas son imaxes que "tentan establecer unha distancia crítica coa arte dominada por homes, colocando a muller nun escenario no que se convirte en protagonista e no que, ao fin, aparece como suxeito e obxecto da arte.

O Auditorio do Concello acolle ata o xoves as III xornadas de Teatro Municipal Escolar

martes, 8 mai 2012

As III xornadas de Teatro Municipal Escolar desenvolvense desde onte luns, ata o próximo xoves, 10 de maio no Auditorio Municipal, coa participación de 300 noveis actores e actrices pertecentes a 13 centros de educación primaria e aos grupos de nenos/as e mozos/as da Escola Municipal de Teatro de Vigo. Trátase dunha experiencia de participación aberta a toda a comunidade educativa: alumnado, profesorado, familias e contorno.

A Concellería de Medio Ambiente organiza talleres infantís para conmemorar o día das aves migratorias en Vigozoo

martes, 8 mai 2012

Esta semana celébrase o Día Mundial das Aves Migratorias, unha data sinalada polo Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA) e que se ven a celebrar a 2ª fin de semana do mes de maio en todo o planeta. Por este motivo, a Concellería de Medio Ambiente organiza o sábado, 12 de maio, en Vigozoo, talleres para a construcción de caixas de madeira reciclada que se irán colocando en distintas zonas da cidade.

El regidor ratifica la "cooperación activa" del Ayuntamiento con los congresos que se organicen en la ciudad

martes, 8 mai 2012

Abel Caballero subrayó esta mañana a vocación de Vigo como ciudad de congresos y avanzó la "cooperación activa" del Gobierno municipal para cualquier iniciativa congresual que se desarrolle en la ciudad. Así lo aseguró durante la recepción de los organizadores del Congreso de Automática de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Vigo. Insistió en que este tipo de iniciativas "siempre tendrán las puertas abiertas" porque son un factor de movilización social, económico, científico y técnico muy importante.

Caballero señala que la cooperación entre Policía Local y Nacional consolida Vigo como una ciudad segura

martes, 8 mai 2012

El alcalde de Vigo aboga por la continuidad en la cooperación entre la Policía Nacional y Local para que Vigo siga siendo una ciudad segura, tal y como indican los índices de delincuencia. En el transcurso de un encuentro que mantuvo esta mañana con el jefe superior de Policía de Galicia, Jaime Iglesias Fernández, Caballero enfatizó la necesidad de mantener la coodinación existenten para seguir sumando efectivos.

La artista Paula Marino exhibe sus fotografías en la Alcaldía colocando la "mujer en un escenario como sujeto y objeto del arte"

martes, 8 mai 2012

Abel Caballero alabó esta mañana la exposición de la artista Paula Marino que desde hoy martes se pueden visitar en la Alcaldía dentro de Mostrarte. Bajo el título Sujeto-objeto, las fotografías expuestas son imágenes que "tientan establecer una distancia crítica con la arte dominada por hombres, colocando la mujer en un escenario en el que se convierte en protagonista y en el que, al fin, aparece como sujeto y objeto de la arte.

El Auditorio del Ayuntamiento acoge hasta el jueves las III jornadas de Teatro Municipal Escolar

martes, 8 mai 2012

Las III jornadas de Teatro Municipal Escolar se desenvuelven desde ayer lunes, hasta el próximo jueves, 10 de mayo en el Auditorio Municipal, con la participación de 300 nuevos actores y actrices pertecentes a 13 centros de educación primaria y a los grupos de niños/as y jóvenes de la Escuela Municipal de Teatro de Vigo. Se trata de una experiencia de participación abierta a toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias y contorno.

La Concellería de Medio Ambiente organiza talleres infantiles para conmemorar el día de las aves migratorias en Vigozoo

martes, 8 mai 2012

Esta semana se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias, una fecha señalada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y que se van a celebrar el 2ª fin de semana del mes de mayo en todo el planeta. Por este motivo, la Concejalía de Medio Ambiente organiza el sábado, 12 de mayo, en Vigozoo, talleres para la construcción de cajas de madera reciclada que se irán colocando en distintas zonas de la ciudad.