Escoitar

Pleno extraordinario da Corporación

Convócase ao Pleno da Corporación para ter lugar sesión EXTRAORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE horas do día 25 de xaneiro, para resolve-los asuntos da devandita relación.

luns, 24 xan 2005
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 2


CONVOCATORIAORDE DO DIA En relación co establecido no RD 5/2005, do 14 de xaneiro, polo que se somete a referéndum consultivo da nación a decisión política de ratificar o Tratado polo que se establece unha Constitución para Europa, convócase sesión EXTRAORDINARIA que terá lugar o día 25 de XANEIRO de 2005, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.


UNICO.- Sorteo de formación de MESAS ELECTORAIS para o vindeiro referéndum consultivo sobre a Constitución Europea.