Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 28 de outubro de 2004, ás 9,30 horas en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda.

mércores, 27 out 2004
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (14.10.04)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DO ESTUDIO DE DETALLE DA U.A. "V-E" DO PERI IV-05 TRAVESÍA DE VIGO-ARAGÓN (8913/411)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

3. CONVENIO URBANÍSTICO PAR A APERTURA DA RÚA PINTOR COLMEIRO (4475/401)

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA PARA A REHABILITACIÓN DE VIVENDA NA RÚA REAL, 24-1º D (194/431)

5. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN FRAGOSELO-CORUXO (12534/423)

b) DECLARACIÓN DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN REGUEIRO 15/ZAMORA 89 (12652/423)

6. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 27778/422.- BEATRIZ DAFONTE GONZALEZ
2. 28132/422.- BANCO DE GALICIA S.A.
3. 28074/422.- MONTELEIRA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL
4. 50225/421.- LUCINDA GARCIA ALFARO
5. 51413/421.- MARIA ISABEL COSTAS GONZALEZ E OUTRA
6. 42135/421.- GRUPO EMPRESARIAL CYL SL
7. 48588/421.- PROMOCIONES BADIA VIGO SL
8. 48948/421.- PRADAVILA SL
9. 49046/421.- VIALMESA S.L.PROMOCIONES
10. 49326/421.- MONTELEIRA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL
11. 49696/421.- ESPIGA-SALCEDA S.L.
12. 50095/421.- GUIXABAR 2000 SL
13. 17352/421.- REGINO M TOBIO MAGDALENA
14. 46762/421.- M ISABEL ALONSO BARCIELA
15. 48620/421.- TAMAINVER SL
16. 49179/421.- VIGO 65 SL
17. 50370/421.- FRANCISCO PAZOS CASTRO
18. 51036/421.- CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
19. 51167/421.- COM PROP PRINCIPE 24
20. 51442/421.- JULIO GONZALEZ FERNANDEZ
21. 50221/421.- JORGE MARCOS ACEVEDO
22. 49886/421.- BEATRIZ DAFONTE GONZALEZ
23. 50730/421.- BANCO DE GALICIA S.A.
24. 51225/421.- CARLOS OTERO VAZQUEZ
25. 47045/421.- JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ
26. 49790/421.- MARIA TERESA CELAYA ALONSO
27. 24777/422.- M ELENA CERVIÑO VILA
28. 25424/422.- ALEJANDRA VEIGA GARCIA
29. 24699/422.- M ROSARIO MURADAS FERNANDEZ
30. 28057/422.- REPROINVIGO SL
31. 28113/422.- CREDSA SA
32. 28140/422.- VIAJES MARGALI SL
33. 28222/422.- SIETE MARES COMUNICACION SRL
34. 28256/422.- PATRICIA LOPEZ CARREIRA
35. 43238/421.- M ROSARIO MURADAS FERNANDEZ
36. 43950/421.- M ELENA CERVIÑO VILA
37. 44894/421.- ALEJANDRA VEIGA GARCIA
38. 25324/422.- TRAMAGASA SL
39. 27671/422.- JOSE CARLOS RODRIGUEZ ESTEVEZ
40. 21642/422.- RAQUEL VICENTE LOPEZ
41. 37034/421.- RAQUEL VICENTE LOPEZ
42. 27012/422.- ADEGA DOS MONXES CB
43. 27937/422.- MARIA DOLORES VEIGA RODRIGUEZ
44. 24404/422.- XFERA MOVILES S.A.

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS