luns, 25 outubro 2004

O Pleno do Concello aprobou o regulamento definitivo do Valedor do pobo, a modificación da relación de postos de traballo do IMD e o incremento da operatividade do aeroporto de Peinador

O Pleno do Concello aprobou o regulamento definitivo da Comisión de Suxerencias e Valedor do cidadán. Respecto ao incremento de persoal no Instituto Municipal dos Deportes, a proposta quedou condicionada aos orzamentos. No caso do aeroporto de Peinador, o Pleno resolveu aumentar as horas de funcionamento ata aprobar a súa operatividade as 24 horas.