Escoitar

Xerencia de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 21 de outubro de 2004, ás 9,30 horas en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para trata-los asuntos da referida relación.

mércores, 20 out 2004
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (07.10.04)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA U.A. IV-07 MONTECELO ALTO (4443/401)

3. APROBACIÓN INICIAL DA DELIMITACIÓN DUNHA ÁREA DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS NA AVDA. DE CASTRELOS, 133 E 135 (4522/401)

4. CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO POLÍGONO 1 DO PLAN PARCIAL 03.23 BARUXÁNS B EN BEMBRIVE (4530/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

5. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA COMBRO Nº 140 (12493/423)

b) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚATOMÁS A. ALONSO, Nº 194 (12518/423)

c) DECLARACIÓN DE CADUCIDADE DA ACCIÓN MUNICIPAL PARA RESTABLECER A LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA CANTABRIA Nº 145 (11660/423)

6. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DO 04.05.04 RECAÍDA NO RECURSO DE CASACIÓN Nº 1949/02 INTERPOSTO CONTRA AUTO DICTADO EN EXECUCIÓN DOUTRA RELATIVA Ó R.C.A. Nº 02/4013/93 SOBRE ANULACION DE LICENZA PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN CASTRELOS.- INADMITE O RECURSO

b) SENTENZA DE 06.07.04 RECAÍDA NO RECURSO DE CASACIÓN Nº 2211/02 INTERPOSTO CONTRA OUTRA DE 10.01.02, SOBRE R.C.A. 5437/97, RELATIVO Á MODIFICACIÓN DO PERI CASCO VELLO (BARRIO DO CURA).- INADMITE O RECURSO

c) SENTENZA Nº 399 DO 01.09.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 142/04 (P.A.) INTERPOSTO POR D. PLÁCIDO ACUÑA MARTÍNEZ CONTRA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS Nº 6196/423 (EN CARRASQUEIRA, 10).- DESESTIMATORIA
d) SENTENZA DO 09.09.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 03/7397/01 INTERPOSTO POR D. SALVADOR MUÑOZ NOGUEIRAS E OUTRA CONTRA ACORDO PLENARIO DE SUBSANACIÓN DE ERRO NO PARCELARIO DO PROXECTO DE RECUPERACIÓN DE CANLES NATURAIS E REDE DE SUMIDOIROS.- DESESTIMATORIA

e) AUTO DO 10.09.04 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 252/03 (P.O.) INTERPOSTO POLA COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DE GARCÍA BARBÓN 38 SOBRE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE OBRAS E ACTIVIDADE (33565/421 E 19913/422).- ADMITE O DESISTIMENTO DA RECORRENTE

f) SENTENZA Nº 418 DO 17.09.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 283/03 (P.A.) INTERPOSTO POR Dª CARMEN ÁLVAREZ PORTO CONTRA IMPOSICIÓN DE MULTA COERCITIVA EN EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS Nº 280/423.- ESTIMATORIA

g) AUTO DO 17.09.04 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 02/5267/01 INTERPOSTO POR "PLAZA DE ESPAÑA, ESTACIÓN DE SERVICIO, S.A.", CONTRA INADMISIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN SOBRE DENEGACIÓN DA APROBACIÓN DO PERI I-08.- ACEPTA O DESISTIMENTO DA RECORRENTE.

7. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 46582/421.- ENOR S.A.L.
2. 49637/421.- VICTOR MIGUEL MORQUILLAS RODRIGUEZ
3. 50284/421.- ANTONIO CORES ROMERO
4. 50800/421.- GUSTAVO QUEVEDO GONZALEZ
5. 50921/421.- PROMOCIONES DORALTA
6. 51238/421.- ROSA DIOS TOURIÑO
7. 51397/421.- GILMASA
8. 48101/421.- PROMOCIONES URBANAS LAXAS SL
9. 49944/421.- GRUPO ESPAVENE S.L.
10. 49421/421.- MARIA PAZ BARREIRO FERNANDEZ
11. 49347/421.- AB INVERSIONES Y PROMOCIONES S.L.
12. 51246/421.- MARIA DEL PILAR LANDIN ESTEVEZ
13. 47815/421.- JUANA JOSEFINA BORGES GÓMEZ
14. 51163/421.- MANUEL RODRIGUEZ VARELA
15. 49760/421.- MIGUEL DELIO GARCIA MARIÑO
16. 51118/421.- JULIO OTERO GONZALEZ
17. 40650/421.- MANUEL LORENZO MURADAS SA
18. 43251/421.- CAROLINA PLAZA BARAZAL
19. 46003/421.- CENTRO MEDICO LOS ROBLES S.L.
20. 47907/421.- CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO
21. 48427/421.- JAIME BORRAS SANJURJO
22. 49802/421.- COMUNIDAD DE BIENES LEON
23. 50515/421.- AMPARO OTERO ALONSO
24. 44856/421.- ARTE MAN GALICIA S.L.
25. 45761/421.- FONPORTN SL
26. 50108/421.- CARLOS CASAL COVELO
27. 50261/421.- COLEGIO SAN JOSE DE CLUNY COMUNIDAD DE S
28. 50977/421.- JUAN CARLOS FONTANES BLANCO
29. 49001/421.- ROCASSE PROMOCIONES SL
30. 49901/421.- ALBERTO COLLAZO LAGO
31. 47234/421.- MARIA DEL CARMEN SANROMAN RODRIGUEZ
32. 24754/422.- JAEN RODRIGUEZ S.L.
33. 27888/422.- BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA
34. 28262/422.- MARIA JOSE PEREZ DORREGO
35. 28272/422.- DIGIHOWL SL
36. 28253/422.- GRUPABIT S.L.
37. 28261/422.- GARCIA SOUSA ASESORES SL
38. 28370/422.- FONTANERIA RAFAEL CASTRO SL
39. 27195/422.- BELLA RIA S.A.
40. 48733/421.- BELLA RIA S.A.
41. 27073/422.- SANTIAGO DIZ MARTINEZ
42. 27248/422.- FRAGANCIAS FORTUNA S.L.
43. 27669/422.- ANA ISABEL RODRIGUEZ GARCIA
44. 26324/422.- NUÑEZ VIGO SL
45. 25585/422.- SOLO FRESCO GESTION S.L.
46. 24561/422.- REPRONOVA S.L.L.
47. 27194/422.- BELLA RIA S.A.

8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS