Escoitar

Urbanismo estudiará varios convenios coa Zona Franca

A Xerencia Municipal de Urbanismo, que se reune o xoves, a partir das dez da mañá, tratará entre outros asuntos da orde do día, varios convenios de colaboración coa Zona Franca entre os que destaca o desenvolvemento dun polígono industrial en Matamá-Valadares.

mércores, 24 set 2003
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (11.09.03)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO ELEVA PROPOSTA Ó PLENO:

2. RATIFICACIÓN PROTOCOLO E CONVENIOS ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O CONSORCIO DA ZONA FRANCA:

a) CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DUN NOVO POLÍGONO INDUSTRIAL EN MATAMÁ-VALADARES (4463/401)

b) CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA A REMODELACIÓN, RECUPERACIÓN, REVITALIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE DOTACIÓNS URBANÍSTICAS, CULTURAIS E TURÍSTICAS DA ÁREA URBANA DE TEIS-GUIXAR (4465/401)

c) CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A AMPLIACIÓN DO PARQUE TECNOLÓXICO E LOXÍSTICO DE VIGO (4464/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

3. APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN ESPECIAL E CATÁLOGO COMPLEMENTARIO DE EDIFICIOS, CONXUNTOS E ELEMENTOS A CONSERVAR NO SEU CUARTEIRÓN Nº 57

4. ACEPTACIÓN DE CESIÓNS GRATUÍTAS

a) PARA ENSANCHE E MELLORA DO CAMIÑO DE AREOSA EN VALADARES

b) PARA ENSANCHE E MELLORA DA BAIXADA Ó CASTELO EN BEMBRIVE

c) PARA ENSANCHE E MELLORA DA BAIXADA Ó CASTELO EN BEMBRIVE

5. EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS: RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA CARRAL Nº 7 (10540/423)

6. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN, POLA PRESIDENCIA DA XERENCIA, DOS EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS SEGUINTES:

1. 26364/422.- "DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO-XEFATURA PROVINCIAL"
2. 47010/421.- "DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO-XEFATURA PROVINCIAL"
3. 45118/421.- RAMÓN OTERO CARRILLO.
4. 47391/421.- "SERVICIOS MARSERO, S.L."
5. 47529/421.- "GESITÓN INMOBILIARIA SANJUAN"
6. 47535/421.- "PROMOCIONES LÓPEZ Y COSTA, S.L."
7. 47557/421.- "MIGUEL DOMÍNGUEZ VILA"
8. 47561/421.- ALBERTO GONZÁLEZ SÁEZ.
9. 47626/421.- "PANADERÍA MOLARES, S.L."
10. 43409/421.- "RIPALONE, S.L."
11. 46767/421.- "PROMOCIONES FRANCOTE, S.L."
12. 45501/421.- ANA ISABEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ E OUTRO.
13. 45642/421.- Mª MONTSERRAT MOA RODRÍGUEZ.
14. 46700/421.- "ESPIÑA Y GARCÍA, S.L."
15. 42210/421.- ROGELIO DAVILA CORREA.
16. 44899/421.- JOSÉ ANTONIO CABREIRA HERMIDA.
17. 45871/421.- "CONSTRUCCIONES PARAXE, S.L."
18. 45377/421.- "GESIMVAO, S.L."
19. 46118/421.- Mª CONCEPCIÓN CRUCES ARTERO.
20. 47187/421.- Mª DEL CARMEN COBAS RODRÍGUEZ.
21. 46629/421.- Mª ENCARNACIÓN BOUZA RODRÍGUEZ.
22. 44268/421.- GUILLERMO GARCÍA SANJIAO.
23. 46445/421.- LUIS CAVADA CURRAIS.
24. 38820/421.- MARÍA DOLORES ZORRILLA MONTERO. (RECTIFICACIÓN)
25. 26475/422, 47276/421.- JOSÉ LUIS CERDEIRA CERDEIRA. (DESISTIMENTO)
26. 26591/422.- Mª LEONOR QUINTAS GALLEGO.
27. 26595/422.- HIGINIO REY DE VICENTE.
28. 26601/422.- LARA VICENTE QUIJEIRO.
29. 26602/422.- Mª TERESA CAPAS LÓPEZ.
30. 21996/422.- "ESCUELA INFANTIL ANGEL DE LA GUARDA"
31. 26559/422.- ADRIANA MÓNICA MASSOLO DE AYUDE. (DESESTIMACIÓN)
32. 20565/422.- GONZALO V. SELLÉS LENARD. (DESISTIMENTO)
33. 20693/422.- "ZERINNO DIFUSIÓN, S.L." (DESESTIMACIÓN)
34. 26209/422.- "SFERA JOVEN, S.A."
35. 46602/421.- "SFERA JOVEN, S.A."
36. 43593/421, 24855/421.- "INMOBILIARIA RECARÉ, S.A."

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.