Escoitar
Comezan as obras do segundo cinto de circunvalación

Castrillo negocia co ministro de Fomento novas infraestructuras de comunicación para Vigo

martes, 18 feb 2003
imx2346.jpg
Castrillo e Cascos
O alcalde de Vigo, Lois Castrillo, recibiu no seu despacho da casa do Concello ao ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos. Nunha reunión que ambos manteron en privado, o alcalde explicoulle ao ministro cáles son as principais demandas da cidade en materia de infraestructuras de comunicación. Castrillo entregoulle a Cascos un dossier no que se recollen as propostas do goberno municipal e se xustifica a necesidade de que se afronten eses proxectos.

Tras saudar aos membros da corporación, o ministro compareceu co alcalde ante os medios de comunicación. Os dous coincidiron en salientar a importancia do comezo das obras do segundo cinto de circunvalación, a vía de alta capacidade que unirá o nó de Puxeiros coa zona sur da cidade, e puxeron este proxecto como exemplo do traballo conxunto desenvolvido nos últimos anos polo Concello e o Ministerio. Castrillo afirmou que o 2º cinto vai ser a infraestructura viaria de máis envergadura que se faga en Vigo nos próximos dous anos.

O alcalde vigués agradeceu a visita a Vigo do ministro e amosou a súa confianza en que a colaboración entre as dúas administracións siga dando froitos nos próximos anos. Para iso pediulle, entre outras cousas, que axilice as reunións do grupo de traballo Concello-Xunta-Fomento para estudiar a conexión de Vigo coa rede de alta velocidade ferroviaria.

Pola súa banda, Álvarez Cascos, subliñou que a execución do segundo cinto supón o cumprimento dun compromiso con Vigo e comentou que existe unha coincidencia co goberno vigués no enfoque co que hai que abordar o desenvolvemento de novas infraestructuras na cidade. Cascos pediu tamén consenso cidadá para poder abordar máis proxectos en Vigo.

ENGÁDESE O DOSSIER ENTREGADO POLO ALCALDE AO MINISTRO

A relación dos temas máis importantes pendentes de resolución entre o Ministerio de Fomento e o Concello de Vigo que nesta breve separata se recollen, non ten outra pretensión que a de ser recordatorio de moitas conversas e, nalgúns casos, de estudios e incluso proposta de proxectos habidos entre ámbalas Administracións e que, por diversas causas, non tiveron a tramitación e resolución que é necesario instrumentar. Na súa meirande parte, estes asuntos xa foron expostos xa nas reunións que tanto en Madrid como en Vigo tiveron lugar lugar entre o Secretario de Estado de Infraestructuras e o Alcalde. Obvio é dicir que todos eles teñen a condición, alo menos para o Concello de Vigo, de máxima urxencia e que, dado o tempo de demora que a maioría deles acumula, xulgamos de improrrogable solución.

Vigo encóntrase entre as 15 primeiras cidades do país, demográficamente falando e sen embargo, a día de hoxe, non conta cun axeitado tratamento en infraestructuras básicas dependentes do Ministerio de Fomento, malia aos sucesivos Convenios e estudios que durante a última década se mantiveron entre o Concello e este Ministerio. Abonda sinalar a carencia ou precariedade de infraestructura viaria (que sí existe noutras poboacións de inferior actividade e desenvolvemento incluso de nosaa mesma autonomía), a falta dunha modernización nas instalacións ferroviarias.

Así pois, sen outro ánimo que o de impulsar agora sí, as máis perentorias actuacións que son imprescindibles para o diario e normal desenvolvemento da convivencia nesta cidade e o seu desenvolvemento presente e futuro, pasamos a esbozar aquelas actuacións que estimamos, non admiten demora e das que non podemos prescindir por más tempo.

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

1. CONEXIÓN ENTRE A N-120 Y LA A-9 (ENLACE DE PUXEIROS)

2. NOVO ACCESO AO AEROPORTO DE PEINADOR

3. ACCESO A VIGO A-9 (R/ BOS AIRES)

4. ACCESO A VIGO A-9 (CONEXIÓN N-555)

5. ACONDICIONAMIENTO-MELLORA DE VIAL NA A-52 (N-120) TREITO PUXEIROS-SEMINARIO

6. ACONDICIONAMIENTO DA AVENIDA DE MADRID (N-120). TREITO SEMINARIO-PRAZA DE ESPAÑA

7. CONEXIÓN ENTRE O ACCESO DA AUTOESTRADA A-9 E A ESTACION DE RENFE

8. ENTREGA AO CONCELLO DE VIGO DO TREITO URBANO DA N-555 (TRAVESÍA DE VIGO).


1. CONEXIÓN ENTRE LA N-120 Y LA A-9 (ENLACE DE PUXEIROS)

La solución actual del nudo de Puxeiros entre la A-9 y la A-52 no tiene resuelto los enlaces directos en dirección Pontevedra-Ourense teniendo que utilizar para su solución viarios de servicio que resultan manifiestamente inadecuados. Para tratar de dar solución al problema, por parte del Concello de Vigo se elaboró en el año 2000 una propuesta de variante, que finalmente resultó afectada por la Demarcación de Carreteras y cuyo proyecto está en fase de redacción.

Resulta urgente la finalización del proyecto y la licitación de las obras, máxime ante el inminente inicio de la Plataforma Logística-Puerto Seco de Salvaterra-As Neves.

2. NUEVO ACCESO AL AEROPUERTO DE PEINADOR

Los accesos al aeropuerto de Peinador en el presente momento lo son a través de las carreteras estatales N-555 y N-556, el vial municipal por la antigua vía del tranvía Vigo-Porriño y por la carretera provincial desde la N-120 ó desde la A-9.

Esta situación hace que la confluencia de todas estas prácticamente en un solo punto presente un estado de uso caótico y muy peligroso.

Ante este estado de cosas el Concello de Vigo encarga un Estudio de Ordenación de estas conexiones que se adjunta, además de realizar otro por sus técnicos, que ofrecen una solución muy similar lo que, en principio, avala lo racional de su planteamiento.

La existencia de un Plan Director del Aeropuerto de Peinador, con el objetivo de su ampliación y mejoría de sus servicios viene a incidir en la necesidad de una resolución urgente, puesto que tal ampliación ha de hacerse hacia la parroquia de Cabral, esto es, afectará directamente a los viales ya citados a excepción del tramo Rande-Puxeiros de la A-9.

Así, pues, no hay otra solución que la de reconsiderar una nueva disposición del entramado viario, a tono con la mejora que el Plan ofrece, quedando el actual acceso al aeropuerto incluido dentro de la ampliación como vía interior del mismo.

Adjuntamos plano y memoria de las soluciones que ha obtenido el estudio y este Concello estando convencidos de la adecuación de sus propuestas a las necesidades planteadas por su funcionalidad, su bajo coste y la facilidad de su ejecución.

Sólo nos resta añadir que al estar implantado en las proximidades del aeropuerto el Palacio de Exposiciones de Cotogrande con una utilización prácticamente continua, hace que las actuaciones a realizar tengan que ser inmediatas.

TRATAMIENTO DE NUEVOS ACCESOS

3. ACCESO A VIGO A-9 (C/BUENOS AIRES)

4. ACCESO A VIGO A-9 (CONEXIÓN N-555)

Desde la puesta en funcionamiento del Acceso a Vigo de la Autopista A-9 y como actuación complementaria a la entrada en la ciudad de esa infraestructura, se viene reclamando la utilización por el tráfico urbano del tramo de tal acceso desde la calle Alfonso XIII primero y desde la C/Lepanto posteriormente hasta la de Buenos Aires y esta aspiración de la ciudad se hace más patente ahora que entró en funcionamiento como circunvalación urbana, el tramo Rande-Puxeiros de esta autopista, libre de peaje.

Puede comprobarse como la entrada en servicio de este tramo supuso una incuestionable mejoría en el tráfico urbano no sólo porque ello ha permitido que el mismo actúe a modo de nuevo acceso al aeropuerto de Peinador sino porque es utilizado también como circunvalación de la Zona Norte y Este de la ciudad, conexionando aquella con la Autovía Vigo-Porriño y con el vial de Alta Capacidad del Valle Miñor. Esta infraestructura viaria será en un futuro muy próximo parte integrante del Segundo Cinturón de Circunvalación que figura también como petición urgente al Ministerio en el presente documento.

La ciudad necesita poder utilizar el acceso desde la A-9 al centro urbano como vía alternativa a la Travesía de Vigo y a la c/Sanjurjo Badía, al ser imposible cualquier otra implantación en una estrecha franja entre el monte de la Madroa y el mar. Es más, ello facilitaría el completo tratamiento de tal acceso como auténtica circunvalación urbana del mismo modo que se viene haciendo con tanto éxito en otras ciudades de nuestro entorno como Santiago ó Pontevedra, donde el tránsito de vehículos no presenta una necesidad tan acuciante como en esta ciudad.

No podemos entender como tanto en estas urbes como en otras muchas del territorio español (Burgos, Palencia, Valladolid, etc) se ha podido llegar a la utilización racional de esta solución y no se hace en nuestra ciudad cuando venimos soportando una carestía absoluta de alternativas y nos parece que esta posibilidad no presenta, en nuestro caso, inconveniente alguno a la correcta explotación por la concesionaria en el aspecto económico y no supondrá mengua alguna en la captación del tránsito de vehículos por la misma.

Nos parece que no puede demorarse por más tiempo esta aspiración a la ciudad en su doble vertiente:
a) la construcción de un nudo completo en la intersección del acceso a la A-9 desde Vigo y la C/Buenos Aires.
b) complementar el enlace de Rande con la realización de una conexión que permita alcanzar la carretera N-550 desde la Autopista a los automovilistas que ahora utilizan el tramo Rande-Puxeiros y el Vial del Valle Miñor, de manera que no sea obligado como ahora sucede, tener que llegar a la c/Buenos Aires y retroceder para alcanzar las zonas de Teis ó Chapela.

La circunstancia actual está generando no sólo una irracional utilización del entramado viario urbano sino que está colapsando la salida del tráfico que utiliza la A-9 con destino a Vigo al sobrecargar la salida en la c/Buenos Aires sin necesidad.

Se adjuntan los planos esquemáticos de las posibles soluciones que podrían servir de base a los estudios que hayan de realizarse si bien estas posibilidades son ya conocidas por la Demarcación de Carreteras de Galicia y por la concesionaria.

Este Concello se ofrece para que técnicos de ambas administraciones, estatal y local, lleven a cabo las reuniones que sea preciso para proponer aquellas soluciones más adecuadas y la máxima colaboración en este sentido, pero el tiempo apremia y hay que darles adecuado tratamiento de forma urgente.

5. ACONDICIONAMIENTO-MEJORA DE VIAL EN LA A-52 (N-120). TRAMO PUXEIROS-SEMINARIO.

Está pendiente de realizar por parte de ese Ministerio la iluminación del tramo de autovía entre el Seminario y el límite del término municipal de Vigo, promesa aún no cumplida que, en su día, se hizo a este Ayuntamiento.

Parece ser que el oportuno proyecto se encuentra ya redactado hace bastante tiempo.

La necesidad de esta implantación se hace notar cada vez más al entrar en funcionamiento los accesos a la Autovía del Val Miñor y el tramo Rande-Puxeiros de la autopista A-9, la conexión con el vial a la Universidad y la implantación del Hospital del Meixoeiro.

Se trata además como ese Ministerio conoce sobradamente, de una Autovía con un trazado peligroso y con una deficiente señalización.

6.ACONDICIONAMIENTO DE LA AVENIDA DE MADRID (N-120). TRAMO SEMINARIO-PLAZA DE ESPAÑA

El personal de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, es conocedor desde hace tiempo de la necesidad de dotar a esta vía, el más importante acceso a la ciudad, de una remodelación que permita adecuar sus características geométricas al tráfico que soporta, de manera especial, la transformación de su sección tipo desde la entrada en funcionamiento del Primer Cinturón de Circunvalación.

Esta situación se agrava día a día, puesto que en el nudo de conexión entre ambos viales se haya ubicada la Estación de Autobuses.

La sola observación de las interminables retenciones que se producen en la vía de servicio lateral de la Avenida que accede a la ciudad, no deja lugar a duda alguna de que esta actuación es tan necesaria como urgente y no digamos la peligrosidad que ahora ofrece.

El Ayuntamiento de Vigo consciente de esta imprescindible actuación encargó en los años 1997 y 1998 sendos proyectos de remodelación y este último, al menos, se envió a la Demarcación de Carreteras dependiente de ese Ministerio para su examen.

El Ingeniero Jefe de la citada Demarcación, en escrito de fecha 15 de mayo de 1998 devuelve el proyecto por no considerar adecuado el tratamiento dado en él en el enlace del Seminario.

Con posterioridad a este evento, se han mantenido conversaciones entre técnicos de ambos Organismos (Ministerio y Ayuntamiento) sin que hasta hoy se haya llegado a ningún tipo de solución.

Si la situación que se ha esbozado no fue lo suficientemente grave, ha de hacerse notar que en ese punto (de enlace de la Autovía Vigo-Porriño y la antigua Carretera N-120) está prevista la conexión de un nuevo vial de enorme importancia para la ciudad, como ya es conocido por la Demarcación de Carreteras (Ronda de Vigo), la redacción cuyo proyecto constructivo acaba de ser contratado en virtud de un Convenio entre el Concello de Vigo y el Consorcio de la Zona Franca y su ejecución está prevista en desarrollo de un Convenio entre la Consellería de Política Territorial de la Xunta de Galicia y el Concello.

Parece razonable y lógico que antes de la realización de las obras previstas, tenga una solución esta necesidad, no sólo a nivel de proyecto por otra parte imprescindible, sino como actuación en breve plazo.

Es de hacer notar que las características geométricas de la Avda. de Madrid y la sección tipo con que se realizó (31 metros entre alineación con 2 vías de servicio de dos carriles cada una, con separadores de la vía principal) era la que en esas fechas proponía el Ministerio de Obras Públicas para viales de las características urbanísticas del que nos ocupa, dado su versatilidad para poder transformar la sección, bien incorporando carriles laterales a la vía central, bien adoptando otro tipo de solución, en función de su uso futuro. Con ese futuro estamos ya hace bastante tiempo.

7.CONEXIÓN ACCESO DESDE LA AUTOPISTA A-9 A LA ESTACION DEL FERROCARRIL.

Es por todos sabido que, desde que entró en funcionamiento la autopista, al menos el tramo entre Pontevedra y Vigo, la resolución de su conexión con la red viaria urbana en Vigo, no ha tenido el tratamiento y la funcionalidad que es menester proporcionarle.

Así, el acceso por la c/Alfonso XIII, único control habilitado en el comienzo, era causa de constantes retenciones y atascos en las vías adyacentes e incluso en el propio ramal de la autopista.

Tan es así, que fue preciso establecer un nuevo acceso sobre la c/Alfonso XIII, que no ofrece una adecuada solución a la necesaria fluidez del tráfico y es objeto, en otras pocas ocasiones, de impedimento serio al tránsito rodado en la zona. No ha de olvidarse que es un ”punto neurálgico” de la ciudad dada la implantación de la estación de viajeros de Renfe.

Es preciso, en nuestro criterio, reordenar la accesibilidad tanto a las calles del entorno como a la propia estación y eliminar ese punto negro que supone el paso sobre la citada calle, máxime si tenemos en cuenta que está previsto una transformación profunda del actual edificio de estación de viajeros, convirtiendo ese entorno en un centro de actividad comercial, según las recientes conversaciones que está habiendo entre los agentes afectados.

La situación actual puede observarse en el plano de planta adjunto, donde en nuestra opinión, el espacio existente entre el trazado del acceso desde la A-9 y la estación, ofrece posibilidades para la racionalización de una conexión viaria adecuada que habrá de compaginarse con una futura actuación ferroviaria de enlace con el acceso Sur del ferrocarril (en estudio), e incluso la implantación de una instalación de transporte intermodal aprovechando la centralización de la estación en la ciudad.

La accesibilidad Autopista-Red Viaria Urbana que se mantiene, impide cualquier posible tratamiento adecuado del tráfico en esa zona y es la causa de una ilógica regulación del tránsito de vehículos que, en otro caso, sería mucho más satisfactoria.

En diversas ocasiones hemos mantenido reuniones con la concesionaria, Autopista del Atlántico C.E.S.A. sin resultados positivos y como mucho se obtuvo el desdoblamiento de sentidos en el entronque con la C/Alfonso XIII, una vez que entró en uso el paso sobre ésta, pero que, aún mejorando la accesibilidad a la ciudad tal como estaba previsto, ha sido insuficiente.

Por otro lado, el lamentable estado en que la zona se encuentra exige una rápida intervención para evitar, además de lo ya reseñado, la penosa impresión que causa en el viajero que llega a Vigo por este medio.

A nuestro juicio, la actuación que recabamos se encuentra en el momento más adecuado para ser efectuada con el mínimo esfuerzo.

8.ENTREGA AL CONCELLO DE VIGO DEL TRAMO URBANO DE LA N-555 (TRAVESÍA DE VIGO).

Con fecha 30 de septiembre de 2002 el Pleno de la Corporación acordó solicitar del Ministerio de Fomento la cesión de la titularidad de la Travesía de Vigo en su tramo urbano a favor del Concello de Vigo, toda vez que las obras de mejora realizadas en la misma por el Ministerio ya han sido recibidas por éste.

Acuerdo del que ya se ha dado traslado al Ministerio con la correspondiente solicitud de cesión que en este momento se encuentra en tramitación.

El Concello de Vigo tiene redactado el proyecto de un paso inferior y una rotonda en la confluencia de la calle Aragón con la Travesía de Vigo para mejorar las condiciones de tráfico en este punto, y dispone de financiación para la ejecución de la obra.

Urge, en consecuencia, la cesión del referido vial para poder proceder el Concello a la ejecución de las obras en los plazos previstos.

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

1.2. ALTA VELOCIDAD - EJE ATLANTICO.
3. CONVENIO ESTACION RENFE

1.2. ALTA VELOCIDAD - EJE ATLANTICO

En relación con la planificación en materia de infraestructura ferroviaria (Alta Velocidad y Eje Atlántico) se adjunta copia del acuerdo plenario de fecha 4/12/2002 adoptado por unanimidad a propuesta del Consello Económico e Social de Vigo que pone de manifiesto el posicionamiento del conjunto de la sociedad viguesa en cuanto a esta infraestructura, vital para la proyección futura de la ciudad y su desarrollo, se refiere.

Dicho acuerdo, en síntesis, viene a considerar que, para dar cobertura, a las ineludibles necesidades presentadas se considera imprescindible la selección de una adecuada cuota de salida en el túnel de A Madroa que permita el soterramiento del tramo de entrada a Vigo accediendo por debajo de la rasante actual a la estación de Urzáiz lo que posibilitará la continuación en túnel por el subsuelo del centro urbano y la llegada del ferrocarril, o la cercanía del mismo a los prósperos núcleos industriales de la zona sur de la ciudad que demandan y exigen ese servicio público tales como Zona Franca (Citröen) y Área de Bouzas para continuar luego con un segundo túnel suburbano cara a Porriño, solución que igual que en su primer tramo, y en virtud del soterramiento, daría respuesta acertada y definitiva al negativo impacto ambiental del ferrocarril en la ciudad que se produce en un tramo densamente urbano -Teis-, hecho que no puede ser desconocido ni quedar aislado ante una inversión tan ambiciosa como la pretendida.

En conclusión se considera que el Estudio Informativo del Eje Atlántico de Alta Velocidad Vigo - Pontevedra no da respuesta a las necesidades básicas de la ciudad al proponer una alternativa que lejos de apostar por una solución de futuro y decidida anula, condena y hace inviable una aspiración lógica y legítima que se concreta en la denominada ”salida sur” que posibilitaría de real la ansiada conexión con el norte de Portugal en Alta Velocidad y la salida hacia Ourense por el Miño sin perjuicio de entender que esta última conexión debe asimismo facilitar la comunicación Galicia-Meseta.

3. CONVENIO ESTACION RENFE

Como fruto de las conversaciones entre el Ayuntamiento de Vigo y la dirección de RENFE, la Corporación Municipal de Vigo, en sesión plenaria realizada el 30 de julio de 2001, aprobó el “Convenio de colaboración entre el Concello de Vigo y RENFE para la construcción de la nueva estación de ferrocarril de Vigo, reordenación de la plaza de la Estación y ordenación de su ámbito”.

Este acuerdo es fundamental para ordenar definitivamente una pieza urbana de gran importancia para la ciudad dada su ubicación y centralidad, e implica la presentación por parte de RENFE de un proyecto de ordenación que contemple la reordenación del espacio de la estación ferroviaria.

El nuevo proyecto servirá para el cambio del concepto tradicional de la estación de ferrocarril para convertirse además en el centro comercial y de ocio del nuevo enfoque de RENFE y a la vez para la regeneración y creación de un nuevo espacio urbano que dispondrá de una nueva estación intermodal, mejoras sustanciales en los accesos (singularmente el enlace con la autopista A-9 como ya se referido con anterioridad en el capítulo de infraestructuras viarias) y, en definitiva, la creación de una nueva centralidad en una ciudad con dificultades para disponer de espacios de calidad para la comunicación, el encuentro y el ocio.

En este momento el Ayuntamiento de Vigo está en pleno proceso de redacción del nuevo Plan General de Ordenación Municipal, lo que supone una ocasión inmejorable para incorporar estas iniciativas y dar solución definitiva desde el acuerdo entre el Concello y el Ministerio a algunas incógnitas que planean sobre el futuro urbanístico de la ciudad y que implican a ambas administraciones

INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS

1. PLAN DIRECTOR – PLAN ESPECIAL DEL AEROPUERTO DE PEINADOR

El Aeropuerto de Vigo ha experimentado un rápido crecimiento en número de usuarios y tráficos en los últimos años como consecuencia del dinamismo económico y social de Vigo y su área funcional acentuando la demanda de mejora de servicios del mismo.

La próxima implantación y puesta en servicio del ILS mejorará sin duda la operatividad del aeropuerto, en una situación climatológica caracterizada por frecuentes nieblas.

No obstante, es una necesidad ya de primer orden para la ciudad, que por parte del Ministerio de Fomento se aborden las reformas estructurales previstas en el Plan Director del Aeropuerto que redactado por AENA tuvo aprobación definitiva por parte de ese Ministerio el 31/07/2000, una vez que concluya su tramitación el Plan Especial del Aeropuerto que como plan de incidencia supramunicipal corresponde su aprobación a la Consellería de Política Territorial, de la Xunta de Galicia.
Descargar todas as imaxes