Escoitar
Xuventude

Diversas actividades

<br />

venres, 17 dec 2010
Datas: 23, 24, 27,28,29, 30, 31 de decembro de 2010 e 3,4 e 5 de xaneiro de 2011.
Horario: de 7,45 a 15,15 h. Aula matinal: ata as 9h. Servizo friameira (levar comida da casa) de 14 a 15h.
Dirixido a: nenos e nenas de 3 a 8 anos
Lugar: Verbum (Casa das Palabras)
Actividades: partindo do conto "Antón e o apalpador" de Manuel Castro e Mª Mar Ameixeiras, faranse diversas actividades: xogos, xincanas, obradoiros, representacións, disfraces, festas...
Prezo: 40€
Requirimentos: estar empadroado/a en Vigo.

Presentar a ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada polo pai, nai, titor ou titora. Abonar as cotas de inscrición e entregar unha copia do xustificante do pagamento nun prazo máximo de 48 horas despois de ter feito a inscrición.
Documentación a presentar para inscrición: ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada.
Fotocopia DNI do pai, nai ou representante legal do/da menor.Volante de empadroamento do/da menor.
Inscricións: na Casa da Xuventude (r/López Mora, 31) a partires do 1 de decembro de 2010 e ata cubrir prazas.