Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 27 ago 2008
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:
ORDE DO DÍA:
1. ACTA ANTERIOR. (07.08.08).

ASUNTOS COMPETENCIA DO PLENO:

2. TOMA DE COÑECEMENTO DO INFORME SOBRE MODIFICACIÓN DO TRAZADO DO ESTUDO INFORMATIVO DO EIXO ATLÁNTICO DE ALTA VELOCIDADE ACCESO NORTE VIGO-PONTEVEDRA. EXPTE 11086/411.

3. TOMA DE COÑECEMENTO DO INFORME SOBRE O PLAN SECTORIAL " VIGO INTEGRA". PLAN VIARIO INTEGRAL ÁREA DE VIGO DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES. EXPTE 11097/411.

4. TOMA DE COÑECEMENTO DO INFORME SOBRE O PROXECTO SECTORIAL DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL DO NOVO HOSPITAL DE VIGO (CUARTO HOSPITAL). EXPTE 10956/411.

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

5. ADOSAMENTO DE EDIFICACIÓNS A UNHA PARCELA INTEGRADA NO PATRIMONIO MUNICIPAL DO SOLO TRA-LO DESENVOLVEMENTO DO PLAN PARCIAL GANDARIÑA. EXPTE 4847/401.

6. CONSTITUCIÓN DA ENTIDADE URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DO PARQUE TECNOLÓXICO E LOXÍSTICO DE VIGO. EXPTE 4846/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

7. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS REALIZADAS SEN AXUSTARSE Á LICENZA E NON LEGALIZABLES NA RÚA MANTELAS Nº 65-FREIXEIRO. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN.EXPTE 12460/423

8. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTAS POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1. 63915/421.- DIGNA SALGUEIRO ABALDE
2. 63969/421.- INVEST 95 SA
3. 59180/421.- A PARDA SAN MAURO SL
4. 60514/421.- MANUEL VAZQUEZ PROMOCIONES SL
5. 63094/421.- JULIA VAZQUEZ RIVERA
6. 57597/421.- ANTONIO MARTINEZ ROMERO
7. 60867/421.- EDUARDO LUSQUIÑOS SOBRAL
8. 61979/421.- MATEO E PABLO HILETICH FERNANDEZ
9. 61980/421.- MATEO E PABLO HILETICH FERNANDEZ
10. 61981/421.- MATEO E PABLO HILETICH FERNANDEZ
11. 61982/421.- PABLO Y MATEO MILETICH FERNANDEZ
12. 61984/421.- MATEO E PABLO HILETICH FERNANDEZ
13. 53960/421.- M ERMITAS SANTOS ANGEL
14. 59966/421.- AREAL 40 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
15. 63803/421.- UNIVERSIDAD DE VIGO
16. 64062/421.- UNIVERSIDADE DE VIGO CACTI
17. 64105/421.- CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
18. 64106/421.- CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
19. 64107/421.- CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
20. 64108/421.- CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
21. 64286/421.- UNIVERSIDADE DE VIGO
22. 64288/421.- UNIVERSIDADE DE VIGO
23. 64289/421.- CONSELLERIA DE SANIDADE
24. 61115/421.- A PARDA SAN MAURO SL
25. 62329/421.- MARIA JESUS BALADO RIVEIRO
26. 62423/421.- PROMOCIONES VIVEN PLAZA SL
27. 63035/421.- INMOBILIARIA URBIS SA
28. 63036/421.- INMOBILIARIA URBIS SA
29. 46197/421.- GAREYMA SL
30. 54259/421.- SABINO COMESAÑA FIGUEROA
31. 59258/421.- FERNANDO ALONSO ABALDE
32. 60248/421.- CONSTRUCCIONES HERMANOS ALONSO RODRIGUEZ
33. 61802/421.- JOSE PINSACH AMETLLER E OUTRA
34. 32541/422.- PELUQUERIA KARLUIS CB
35. 34187/422.- RAQUEL VÁZQUEZ GONZÁLEZ
36. 34191/422.- JUANA DIAZ PEREZ
37. 26353/422.- MANSERVI-JASO GALICIA SL
38. 30623/422.- LUMINOSOS DOFREY SL
39. 33067/422.- PAUDIE HELADOS SL
40. 32334/422.- ESTEFANIA ALVES FALCAO
41. 30932/422.- METROPOLITAN SPAIN, S.L.
42. 30181/422.- MONICA RODRIGUEZ GAVIN
43. 32969/422.- MADESGA PROMOCIONES SL
44. 33847/422.- PLATAFORMA TELEVENTA Y SERVICIOS, SL
45. 34023/422.- ALEN FILMES S L
46. 33950/422.- CONSTRUCCIONES CONDE SA
47. 31941/422.- BEATRIZ CALVAR CRESPO
48. 25006/422.- LA LANTERNA-PASTA-PIZZA-FARINATA CB
49. 28879/422.- ARROCERIAS DE VIGO SL
50. 29272/422.- UNIVERSITAS CAFE, CB
51. 29321/422.- ABALDE CASANOVA S.L.
52. 43595/421.- LA LANTERNA PASTA PIZZA FARINATA CB
53. 46780/421.- MANSERVI-JASO GALICIA SL
54. 52259/421.- ARROCERIAS DE VIGO SL
55. 52921/421.- UNIVERSITAS CAFE CB
56. 55843/421.- LUMINOSOS DOFREY SL
57. 56189/422.- METROPOLITAN SPAIN, S.L.
58. 59059/421.- ESTEFANIA ALVES FALCAO
59. 61209/421.- PAUDIE HELADOS SL
60. 32758/422.- MARIA AUREA JUIZ MIGUELEZ
61. 29724/422.- JOSE LUIS PEREZ CANCELAS
62. 29877/422.- PLATAFORMA NORMALIZADORA DEL AGRO GALEGO S.L.
63. 64330/421.- VIUCONSA
64. 64340/421.- JUANA FREIRIA SEIJO
65. 64234/421.- GRUPO OITO UN, S.L.
66. 57036/421.- VIQUEIRA INMUEBLES, S.A.
67. 59266/421.- VIUCONSA
68. 61712/421.- GESTOSO SA
69. 62141/421.- OBRAS Y CONSTRUCCIONES ALEN SA
70. 44475/421.- ANTONIO MALLO GONZALEZ
71. 61954/421.- PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
72. 62761/421.- RAQUEL BARROS FERNANDEZ
73. 59378/421.- AMADEO RODRIGUEZ TORRENTE
74. 59715/421.- RICARDO ANTONIO FERNANDEZ PAZO
75. 61847/421.- JOSE LUIS ROMAN CHARRO TEMES
76. 62382/421.- LUIS SIRVENT LOPEZ
77. 63380/421.- Mª ISABEL COMESAÑA ALONSO
78. 63901/421.- PROMOCIONES URBANAS LAXAS SL
79. 64295/421.- CONSELLERIA DE EDUC. E ORD. UNIVERSITARIA. SEC. DE CONTRA
80. 64296/421.- CONSELLERIA DE EDUC. E ORD. UNIVERSITARIA. SEC. DE CONTRA
81. 64441/421.- CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
82. 58159/421.- PROMOCIONES DEVESA Y GARCIA SL
83. 61353/421.- MARGARITA FREIRIA RODRIGUEZ
84. 61686/421.- SOLGALICIA S.L.
85. 61687/421.- SOLGALICIA S.L.
86. 61688/421.- SOLGALICIA S.L.
87. 61718/421.- SOLGALICIA S.L.
88. 61719/421.- SOLGALICIA S.L.
89. 61720/421.- SOLGALICIA S.L.
90. 61721/421.- SOLGALICIA S.L.
91. 61722/421.- SOLGALICIA S.L.
92. 61723/421.- SOLGALICIA S.L.
93. 61724/421.- SOLGALICIA
94. 61725/421.- SOLGALICIA S.L.
95. 61726/421.- SOLGALICIA S.L.
96. 61728/421.- SOLGALICIA S.L.
97. 61729/421.- SOLGALICIA S.L.
98. 61730/421.- SOLGALICIA S.L.
99. 61731/421.- SOLGALICIA S.L.
100. 62829/421.- M. ELENA IGLESIAS ALONSO
101. 62993/421.- JOSE MENDEZ BAHAMONDE
102. 63893/421.- URBANISMO VIGO
103. 63925/421.- MIRAFLORES VIGO SA
104. 63926/421.- ATLANTICO CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES S.L
105. 57966/421.- JUAN CARLOS PRADO ALONSO
106. 33462/422.- COMPOSTELA TRES S.L.
107. 33955/422.- GIMNASIO FLORIDA GYM S.L.
108. 34062/422.- XANDRA MARTINEZ GONZALEZ
109. 34073/422.- ANGEL CABANELAS RODRIGUEZ
110. 34192/422.- MANUEL MAGARIÑOS RUIBAL
111. 34198/422.- OSCAR ALFREDO BARREIRO
112. 34199/422.- EDELMIRO TELLADO AMOEDO
113. 27281/422.- M PILAR VILLAR SABORIDO
114. 31162/422.- CARMEN OLEGO CACHARRON
115. 31826/422.- MARIA MERCEDES SOTELO WAIDELE
116. 32048/422.- VIP CASTELAO, SL
117. 32474/422.- LA TAPICERIA, CB
118. 32027/422.- NOVOMEDIA SA
119. 33361/422.- METRO CUADRADO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA, S.L.
120. 33876/422.- ZAFIRO TOURS S.A.
121. 34102/422.- TEBRA, S.L.
122. 33901/422.- WEB DESIGN PUBLICIDAD S.L.
123. 31042/422.- MARIA PILAR PEREZ SANTOS
124. 31833/422.- ARTELLAR C.B.
125. 32130/422.- LUCIA MONTENEGRO ALONSO
126. 25122/422.- FERNANDO FERNANDEZ GONZALEZ
127. 31229/422.- NEW ARGOLIDE SL
128. 44059/421.- FERNANDO FERNANDEZ GONZALEZ
129. 48890/421.- M PILAR VILLAR SABORIDO
130. 56799/421.- NEW ARGOLIDE SL
131. 58429/421.- VIP CASTELAO, SL EN CONSTITUCION
132. 58605/421.- LUCIA MONTENEGRO ALONSO E OUTROS
133. 59057/421.- MARIA PILAR PEREZ SANTOS
134. 33490/422.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
135. 24022/422.- JUAN MANUEL FIGUEROA UCHA
136. 32915/422.- SOLUCIONES ELECTRICAS Y METALURGICAS S.
137. 29328/422.- TRANS TEMP CONTROL S L
138. 28363/422.- GRACIELA BEATRIZ MAIORANO
139. 32974/422.- LUIS CADARSO SUAREZ
140. 31596/422.- ROSA MARIA TOME PUJALES
141. 31597/422.- DIROMALVAZ, SL
142. 31646/422.- LINAREY II SL
143. 33349/422.- JOSE ANTONIO CALVO PEREIRA
144. 32961/422.- SANTOS IMPORT SL
145. 33130/422.- GABRIELA MARTINEZ DOMINGUEZ
146. 33416/422.- JOSE MANUEL BARRIO ARRIBAS
147. 33502/422.- GOVIGOCAR SL
148. 33688/422.- TECNICAS DE EFICACIA SOCIAL SL
149. 32903/422.- REPRESENTACIONES LOZANO RODRIGUEZ SL
150. 33039/422.- BIOGAL SA
151. 33199/422.- FRANCISCO JAVIER ALONSO FERNANDEZ
152. 33299/422.- GERMAN MARTINEZ FERREIRA
153. 33919/422.- POLAR CLIMA SL
154. 32536/422.- FERNANDA GESTO CASTROMIL
155. 33437/422.- SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP SLU
156. 29122/422.- LEONARDO IEMMA
157. 63576/421.- PROCIGA SL
158. 64076/421.- EIRIÑA, S.L.
159. 64310/421.- RODRIGUEZ Y COUÑAGO DE REDONDELA, S.L,
160. 64489/421.- CARMEN ALVAREZ RODRIGUEZ
161. 62286/421.- SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA DE VIVIENDAS UGT VIGO
162. 63802/421.- MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ
163. 64415/421.- MAURO ABEL DUEÑAS ROCA
164. 40058/421.- DAJADA SL
165. 45975/421.- LINORSA SA
166. 51320/421.- GRUPO ESPAVENE S.L.
167. 55293/421.- RESIDENCIAL BAIONA S.L.
168. 55923/421.- BASISA CB
169. 57058/421.- SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA DE VIVIENDAS UGT-VIGO
170. 57819/421.- DONGAN SL
171. 59106/421.- FINISTERRE CONSULTORIA E INVERSION SL
172. 59314/421.- ALFONSO LONGUEIRA GROBA
173. 59464/421.- INTER NIU SL
174. 59771/421.- RONDA 38 VIGO, S.L.
175. 61239/421.- MANUEL RODRIGUEZ TABOADA E OUTRO
176. 61613/421.- GRUPO ESPAVENE, S.L.
177. 62288/421.- PROMOCIONES GUTIERREZ Y POL SL
178. 62298/421.- LUIS VAZQUEZ CABRERA
179. 63753/421.- ATLANTICO CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
180. 60174/421.- JOSE MANUEL IGLESIAS COMESAÑA
181. 61983/421.- PABLO Y MATEO MILETICH FERNANDEZ
182. 50975/421.- GRUPO BMS GALICIA SL
183. 54983/421.- TABUBESA,S.L.
184. 61878/421.- JOSE ANTONIO MOLARES BASTOS
185. 61917/421.- M. TERESA MAFE MENGUAL
186. 62211/421.- CARMEN ROMERO LAGO
187. 63451/421.- MARIA CRUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
188. 63626/421.- AZLIENIA GESTION SL
189. 60774/421.- JOSÉ LUIS DÍAZ GONZÁLEZ
190. 56536/421.- LAGO Y VIDAL C B
191. 63423/421.- PROMOCIONES PANAMA, 14 SL
192. 64172/421.- GRUPO DAJADA SL
193. 64475/421.- CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO
194. 60289/421.- MANUEL LORENZO MURADAS SA
195. 60835/421.- PROMOCIONES URBANAS LAXAS SL
196. 61090/421.- JUAN Y ALFONSO LOPEZ BASTOS
197. 61928/421.- JOSE AVELINO GONZALEZ RODRIGUEZ
198. 56977/421.- LEONARDO IENMA
199. 59550/421.- FERNANDA GESTO CASTROMIL
200. 60973/421.- SANTOS IMPORT SL
201. 61174/421.- BIOGAL SA
202. 61523/421.- FRANCISCO JAVIER ALONSO FERNANDEZ
203. 62017/421.- MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORRO DE BADAJOZ
204. 62090/421.- GERMAN MARTINEZ FERREIRA
205. 62101/421.- JOSE MANUEL BARRIO ARRIBAS
206. 62149/421.- SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP SLU
207. 62764/421.- TECNICAS DE EFICACIA SOCIAL SL
208. 63497/421.- POLAR CLIMA SL
209. 63574/421.- GABRIELA MARTINEZ DOMINGUEZ
210. 63783/421.- REPRESENTACIONES LOZANO RODRIGUEZ SL
211. 63785/421.- GOVIGOCAR SL
212. 62788/421.- ALICIA ALONSO PAZO
213. 63716/421.- DOLORES PEREIRA MOLEDO
214. 62069/421.- JESUS TAPIA GUIMAREY E OUTROS
215. 59867/421.- FINISTERRE CONSULTORIA E INVERSION SL
216. 59869/421.- FINISTERRE CONSULTORIA E INVERSION SL
217. 64263/421.- IGLEPOR PROMOCIONES SL
218. 58528/421.- ARTURO DOMINGUEZ RODRIGUEZ
219. 62108/421.- DEL IGNACIO IGLESIAS CAMPO
220. 54967/421.- COLOGA VIGO S.L.
221. 27869/422.- CB CENTRO MEDICO PSICOTECNICO PRINCIPE
222. 29376/422.- ALEJANDRO VIDAL RODRIGUEZ
223. 32620/422.- LABULLABESA SL
224. 33808/422.- MARIA CONSUELO PATIÑO MANEIRO
225. 34093/422.- DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ
226. 34179/422.- CLINICA DR PEREZ PAMPIN SLP
227. 34180/422.- GOPIANO SL
228. 34212/422.- DIVANO CB
229. 34217/422.- JUAN QUEIRO QUEIRO
230. 22315/422.- ILENSA MONTAJES ELECTRICOS SL
231. 34131/422.- SQUARE ALAMEDA SL
232. 31922/422.- DAYCAR MOTOR CB
233. 34168/422.- DYNAMIC SOFT SL
234. 33274/422.- JOSÉ ANTONIO PACHECO VÁZQUEZ
235. 22600/422.- CERVECERIA MAJICA CB
236. 28711/422.- DISCO ALAMEDA 2004 SL
237. 33715/422.- S O RIAS BAIXAS S L U
238. 28989/422.- VODAFONE ESPAÑA SA
239. 33017/422.- VODAFONE ESPAÑA SA
240. 52005/421.- DISCO ALAMEDA 2004 SL
241. 61104/421.- VODAFONE ESPAÑA SA
242. 52430/421.- VODAFONE ESPAÑA SA
243. 22648/422.- TECNICAS DE REPARACION RAFER S.L.
244. 22335/422.- SUPERMERCADOS MOLDES S.A.
245. 25144/422.- NOVA VIDA
246. 22641/422.- VALCOGRAF SL
247. 38541/421.- SUPERMERCADOS MOLDES SA
248. 38997/421.- VALCOGRAF SL
249. 44303/421.- NOVA VIDA
250. 31594/422.- BEATRIZ GOMEZ GOMEZ
251. 32912/422.- MARIA DEL ALMA VIGO MEXICO 2007 SL
252. 61151/421.- NIEVES QUINTAS COSTAS
253. 58618/421.- VICTOR VILA FIGUEIRAS

9. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.