venres, 22 maio 2015

Convocatoria para a provisión de funcionario interino da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo

A Xunta Reitora do Organismo Autónomo Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo, na súa sesión de data 18 de maio de 2015, aprobou  a Convocatoria e as Bases rectoras dos procesos selectivos para a provisión de funcionario interino, na modalidade de plans e programas, para a docencia transitoria de Debuxo Artístico, Moda e Confección, Ourivaría e Serigrafía Artística na Escola Municipal de Artes e Oficios. 

Política de Benestar

LECER NO VERÁN PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE

venres, 22 mai 2015

O proxecto consiste nun servizo de lecer e respiro familiar de carácter non permanente , dirixido a persoas con discapacidade empadroadas no Concello de Vigo, que se realizará nos meses de xullo e agosto.Poderán participar as persoas a partir dos seis anos de idade.O prazo de presentación de solicitudes será ata o 2 de xuño no rexistro xeral do Concello.