Escoitar

Domiciliacións Recollida do lixo (vivenda) e Exaccións unificadas industriais

<br />

venres, 28 abr 2006
De acordo co art. 36.3 da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións das taxas pola recollida do lixo vivenda e exaccións unificadas industriais do ano 2006, ata o 5 de maio do presente ano.