Escoitar

EXACCIÓNS UNIFICADAS INDUSTRIAIS: Lixo industrial

venres, 10 xuñ 2016
De acordo co art. 39.1.b da Ordenanza fiscal xeral deste Concello,establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas,modificacións e baixas de domiciliacións de exaccións unificadas
industriais (Lixo industrial) do ano 2016 remata o 17 de xuño do presente ano.