martes, 18 febreiro 2020

A FEMP crea un grupo de traballo para abordar co Goberno a reforma da Lei de Bases de Réxime Local e da LRSAL

A FEMP insiste en contar o antes posible cun decreto que permita a utilización do superávit de 2019 e en plasmar en termos lexislativos os acordos técnicos alcanzados en regra de gasto. A Federación solicitará reunións cos grupos políticos do Congreso para abordar con premura a modificación do imposto de plusvalías e o seu axuste ás sentenzas dos Altos Tribunais.