mércores, 29 decembro 2004

Pleno do Concello

mércores, 29 dec 2004

Convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión EXTRAORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE HORAS do día TRINTA DE DECEMBRO, para resolve-los asuntos da devandita relación.

Xunta de Goberno Local

mércores, 29 dec 2004

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 30 de decembro logo do remate da sesión plenaria convocada para a mesma data, para resolver os asuntos da devandita relación.