Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 8 mar 2006
Orde do día do Consello da Xerencia que se celebra o xoves 9 de marzo, a partir das 10 horas:

1. ACTAS ANTERIORES (CONSELLOS ORDINARIOS 16.02.06, 23.02.06 E CONSELLO EXTRAORDINARIO 28.02.06).

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

2. CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DO POLÍGONO I-PERI IV-BARREIRO 2 (EXPTE 1641/407).

3. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANISTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENCIA (ANULADA) NA RÚA PENÍS Nº 116-CABRAL. (EXPTE 13113/423).

4. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 52069/421.- INSTALACIONES SANFER C.B.
2. 54466/421.- MARIA ROMAN ALONSO Y OTRO
3. 55301/421.- INVERSIONES CALIFORNIA SUR SL
4. 55667/421.- JAIME PEREZ RODRIGUEZ
5. 55781/421.- BENITO BARCIELA SIMON
6. 54669/421.- PROMOCIONES MONTE ALBA VIGO S.L.
7. 35578/421.- BERA S.L.
8. 51348/421.- POETA AÑON SL
9. 55001/421.- MANUEL DURAN LOPEZ
10. 52712/421.- OLGA NOVOA ABALDE
11. 53314/421.- SILVIA PALOMANES MARTINEZ
12. 53682/421.- MARBER, S.L.
13. 53782/421.- DIZ FORMOSO S.L.
14. 54578/421.- JOSE LUIS DELGADO MIGUEL SAN
15. 55302/421.- INVERSIONES CALIFORNIA SUR SL
16. 54596/421.- VODAFONE ESPAÑA SA
17. 54365/421.- ANTONIA BARRA CASTRO
18. 27087/422.- REMEDIOS SALGADO GARRIDO
19. 28356/422.- M LEONOR CARVALHO MONTEIRO
20. 28397/422.- PEDRO MENDEZ MARTINEZ
21. 28502/422.- BEATRIZ SOUTO GONZALEZ
22. 28698/422.- ADOLFO JOSE HERRERO MENENDEZ DE CASTRO
23. 28966/422.- MEMY ALONSO SL
24. 30115/422.- M BASILISA SUAREZ PRIETO
25. 30366/422.- ANA VANESA SIEIRO MOYA
26. 28136/422.- INDI3 COMUNICACIONES SL
27. 30156/422.- SEBASTIAN PARRA MUÑOZ
28. 30472/422.- ADMINISTRACION ALTAMIRA S L
29. 24778/422.- ROCIO QUINTAS BOULLOSA
30. 28045/422.- MARIA MONSERRAT FIGUEIREDO FRAGA
31. 18641/422.- JOSE LORENZO RODRIGUEZ
32. 28582/422.- JOSE ROBERTO SOTELO CABANELAS
33. 29330/422.- MARIA VICTORIA PEREZ CANCELAS
34. 26571/422.- CAFETERIA Y RECREATIVOS SL
35. 27379/422.- MOTOR VIGO SL

5. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS