Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 9 nov 2005
Asuntos que tratará a Xerencia Municipal de Urbanismo na sesión ordinaria do xoves, 10 de novembro, a partir das 10 horas.

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (27.10.05)

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. PROPOSTA DE CONVENIO SOBRE ENCOMENDA DE XESTION DA OFICINA DE REHABILITACION DA VIVENDA EN VIGO. (EXPTE 978/400)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

3. ADXUDICACION DO CONTRATO DA CONSULTORÍA E ASISTENCIA TÉCNICA ENCARGADA DO DESENVOLVEMENTO DA OFICINA MUNICIPAL XESTORA DE ACTUACIÓNS VIARIAS. (EXPTE 1228/407).

4. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

1. 28804/422.- ABCHES SL
2. 20752/422.- BODEGAS GONZALEZ Y SEIJAS SL
3. 18222/422.- CALTEC CALDERERIA S.L.
4. 29862/421.- CALTEC CALDARERIA S.L.
5. 39448/421.- BODEGAS GONZALEZ Y RUA C B
6. 27089/422.- LA YUCA VIGO SL
7. 17861/422.- AGUSTIN IGLESIAS COMESAÑA
8. 17736/422.- GRAFICAS DIUMARO
9. 20205/422.- XICAPAN SL
10. 17429/422.- GRAFICAS DIUMARO
11. 22640/422.- BAR COYOTE VIGO SL
12. 28184/421.- GRAFICAS DIUMARO
13. 38996/421.- BAR COYOTE VIGO SL
14. 27342/422.- ALVARO DIEGO FUENTES
15. 29267/422.- PILAR MARTINEZ VILLAMARIN

5. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS