Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 14 set 2005
O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo celebra sesión ordinaria o xoves, día 15, ás 10 horas, co seguinte orde do día:

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. APROBACIÓN INICIAL DO PERI DOS POLÍGONOS "U.E. I-03 METALÚRXICA" E "U.E. I-04 UNIÓN CERVECEIRA" (9440/411)

2. APROBACIÓN INICIAL PROXECTO DE URBANIZACIÓN NA RÚA CAYETANO PEREIRA DE LIMIA (BOUZAS) ENTRE AS RÚAS SANTA ANA E ENSENADA (4622/401)

3. APROBACIÓN INICIAL PROXECTO EXPROPIATORIO NA RÚA CAYETANO PEREIRA DE LIMIA (BOUZAS) ENTRE AS RÚAS SANTA ANA E ENSENADA (184/413)

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DE POLÍGONO NA AVDA. DE GALICIA (4513/401)

5. APROBACIÓN DEFINITIVA DE CAMBIO DE SISTEMA DE COMPENSACIÓN A CONCERTO E PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCÓN DO PERI DA U.A. 3 CASAS (4604/401)

6. RECEPCIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA RÚA ASTURIAS, ENTRE A RÚA PINO E A TRAVESÍA DE VIGO (34186/250)

7. PROXECTO DE URBANIZACIÓN VIAL TRANSVERSAL RÚA ESPIÑEIRO.- RESCATE DE AVAIS (3988/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

8. APROBACIÓNS PROVISIONAIS DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN::

a) VIVENDA EN MISERICORDIA 1, 4º E (229/431)

b) VIVENDA EN MISERICORDIA 1, 5º E (244/431)

9. APROBACIÓNS DEFINITIVAS DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN:

a) ELEMENTOS COMÚNS EN ARGÜELLES 8 (171/431)

b) ELEMENTOS COMÚNS EN ELDUAYEN 8 (177/431)

c) ELEMENTOS COMÚNS EN POBOADORES 54 (206/431)

d) VIVENDA EN ARGÜELLES 8 4º (218/431)

e) VIVENDA EN MISERICORDIA 1 2º E (222/431)

f) VIVENDA EN TEÓFILO LLORENTE 55 3º A (227/431)

10. INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS: RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA GAITEIRO ENRIQUE XALUEIRO-SÁRDOMA (13044/423)

11. TOMA DE COÑECEMENTO DA INSTRUCCIÓN PARA A INTERPRETACIÓN DO ACORDO DE SUSPENSIÓN DE LICENZAS POLA APROBACIÓN INICIAL DO NOVO PXOM

12. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28314/422.- PILAR LAGO LAGO
2. 49225/421.- COMPAÑÍA DE MARIA LA ENSEÑANZA
3. 54016/421.- PROMOCIONES AVIEIRA, S.L.
4. 54152/421.- SANTA BAIA DE ARNOIA PROMOCIONES, S.L.
5. 53677/421.- DOMUS HOME, S.L.
6. 54115/421.- PROMOCIONES VISTA AL MAR VIGO, S.L.
7. 54116/421.- PROMOCIONES VISTA AL MAR VIGO, S.L.
8. 51698/421.- VANESSA RAMOS FERNÁNDEZ
9. 35315/421.- MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ LOUREIDO
10. 50739/421.- ANA MARÍA MÉNDEZ APENELA
11. 52920/421.- CONSELLERÍA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
12. 53286/421.- ASOC. DE PADRES DE MINUSVALIDOS PONTEVEDRA
13. 53509/421.- CONSELLERÍA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
14. 53547/421.- CONSELLERÍA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
15. 51407/421.- JOSÉ CARLOS TÁBOAS CARIDE
16. 52464/421.- ROSA MARÍA OTERO MENDEZ
17. 52821/421.- PABLO MANUEL CALVO COSTAS
18. 52924/421.- ANTONIO IGLESIAS COSTAS
19. 52982/421.- JULIO ANTONIO CASAL ESTEVEZ
20. 31044/421.- MARTÍNEZ GARRIDO 41
21. 50587/421.- EXCLUSIVAS ORALFI, S.L.
22. 51208/421.- PILAR LAGO LAGO
23. 35384/421.- TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES
24. 53217/421.- JESUS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
25. 27104/422.- AQUA TERRAE ALIMENTACION, S.A. EN CONSTITUCIÓN
26. 48585/421.- AQUA TERRAE ALIMENTACION, S.A. EN CONSTITUCIÓN
27. 28089/422.- DOVISO, C.B.
28. 28208/422.- SUSANA BATISTA BARANDAS DE BARROS
29. 28470/422.- TRANS EUROPEAN SUARDIZ, S.L.
30. 29102/422.- IVAN NOE TIELAS PARDELLAS
31. 29324/422.- ADEGA DOS MONXES, C.B.
32. 29875/422.- CARMEN ANGELA LOPEZ GONZALEZ
33. 27026/422.- UNIÓN DE OPERADORES REUNIDOS, S.A.
34. 23391/422.- AVON COSMETICS, S.A.
35. 28936/422.- SIXLATUN, S.L.
36. 28425/422.- TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
37. 29139/422.- ELOYMAR Y TRANVIAS ELECTRICOS DE VIGO UT
38. 29329/422.- CITIFIN S.A. EFC
39. 28696/422.- AC-HOTEL VIGO
40. 29515/422.- UTE ACS-CRESPO DOS
41. 29516/422.- UTE ACS-CRESPO DOS
42. 29517/422.- UTE ACS-CRESPO DOS
43. 29518/422.- UTE ACS-CRESPO DOS
44. 51443/421.- TELEFÓNICA
45. 48418/421.- UNIÓN DE OPERADORES REUNIDOS, S.A.
46. 29742/422.- CARMEN PEREIRA CORPAS
47. 27348/422.- DIMAPUL, S.L.
48. 29325/422.- MANUELA DE LA CUESTA ZARZOSA

13. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS