Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión extraordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 27 de decembro de 2004, quince minutos despois de que remate a sesión do Pleno do Concello que terá lugar ese mesmo día, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

xoves, 23 dec 2004
De conformidade co establecido no artigo 11.1 dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:


ORDE DO DÍA:


ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

ÚNICO: APROBACIÓN INICIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (7266/411)