Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 23 de decembro de 2004, ás 9,30 horas en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

mércores, 22 dec 2004
De conformidade co establecido no artigo 11.1 dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (02.12.04)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

2. NOMEAMENTO DE DOUS ARQUITECTOS, UN TÉCNICO DE ADMÓN. XERAL E UN TÉCNICO MEDIO DE SERVIZOS ECONÓMICOS, DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DO 28.10.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/4781/00 INTERPOSTO POR Dª MARÍA TERESA GARCÍA MOREIRA E OUTRA CONTRA ACORDO PLENARIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PEEC NO SEU CUARTEIRÓN Nº 28.- DESESTIMATORIA

b) AUTO DO 26.11.04 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 193/04 (P.O.) INTERPOSTO POR D. FERNANDO SOUTO SPECTOR CONTRA CONCESIÓN DE LICENZA DE OBRAS NO ÁMBITO DO PEPRI III-02 FINCA DO CONDE.- INADMITE O RECURSO

c) AUTO DO 29.11.04 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 222/04 (P.O.) INTERPOSTO POR D. ANTONIO GUMERSINDO PAIVA PARADA E OUTROS CONTRA INACTIVIDADE DA ADMINISTRACIÓN NA ADXUDICACIÓN DE VOLUME EDIFICATORIO NA U.A. NEBRIJA.- INADMITE O RECURSO

4. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 51574/421.- FRANCISCO BARROS PEREZ
2. 51639/421.- MARIA NIEVES IGLESIAS MONTES
3. 51647/421.- FARONORTE S.L.
4. 51712/421.- TEIS ESTACIONES DE SERVICIO S L
5. 51794/421.- CALDELAS PROMOCIONES S.L.
6. 51831/421.- JM ESTEVEZ SL PROMOCIONES
7. 51833/421.- JOSE DOMINGUEZ CASTRO
8. 51844/421.- M ANGELES DIZ FREITAS
9. 51904/421.- RICARDO JOSE CALVO TENREIRO
10. 51622/421.- PEDRO ENRIQUE RODRIGUEZ PORTELA
11. 40597/421.- RED INMOBILIARIA DIZ SL
12. 42438/421.- PROMOCIONES URBANAS LAXAS SL
13. 48119/421.- GARCIA BARBON 75 SL
14. 48735/421.- INVERSIONES PUERTO ENCANTADO S.L.
15. 49943/421.- GRUPO ESPAVENE S.L.
16. 50066/421.- GRUPO INVERSOR 2004, S.L.
17. 26789/421.- CARLOS BALLESTEROS FERNANDEZ
18. 38992/421.- MARTA GONZALEZ COMINGES
19. 45376/421.- ANA PEREZ PEREZ Y ANTONIO PEREZ MARTINEZ
20. 47070/421.- MARIA CABALEIRO BARCIELA
21. 49318/421.- JOSE ANTONIO LORENZO MIGUELEZ
22. 50659/421.- ALAMEDA VIGO SL
23. 51089/421.- ALVAREZ COLLAZO C.B.
24. 51130/421.- LUIS PEQUEÑO RODRIGUEZ
25. 47916/421.- BERNARDO BORRAJO JAQUOTOT
26. 49754/421.- JOSE ANTONIO GARCIA COMESAÑA
27. 51178/421.- LUZ FERNANDEZ IGLESIAS
28. 51359/421.- CURRAS 27 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
29. 51227/421.- ANGEL FAILDE RODRIGUEZ
30. 51697/421.- VIUCONSA
31. 52052/421.- LUCILA LOPEZ CORTIZO
32. 44163/421.- GONZALEZ Y BAZAGA S.L.
33. 46776/421.- NATIVIDAD CABEZAS ALONSO
34. 51218/421.- MARGARITA PEREZ COVELO
35. 49411/421.- JULIO FERNANDEZ OTERO
36. 49913/421.- ADELINO DURAN SEBASTIAN
37. 49921/421.- DAVID FREIRE GARCIA
38. 51717/421.- ALFONSO ALVAREZ GANDARA
39. 51395/421.- AREAL 50
40. 22886/422.- INDUSTRIAS ALPEMETAL SL
41. 28452/422.- MARIA TERESA CEREIJO GONZALEZ
42. 22367/422.- INVESTIMENTOS GALEGO PORTUGUESA SL
43. 38571/421.- INVESTIMENTOS GALEGO PORTUGUESA SL
44. 25623/422.- JOSE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
45. 24870/422.- SECUNDINO PONTE S.L.
46. 27460/422.- GONFER ELECTROMECANICA C B
47. 43632/421.- SECUNDINO PONTE S.L.
48. 49285/421.- GONFER ELECTROMECANICA C B
49. 488/422.- TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVA
50. 28413/422.- SAREN HOTEL SL
51. 46894/421.- SAREN HOTEL SL
52. 26190/422.- SERVOTEK MOTOR SL
53. 26362/422.- VODAFONE ESPAÑA SA
54. 26377/422.- VODAFONE ESPAÑA SA
55. 26404/422.- VODAFONE ESPAÑA SA
56. 26405/422.- VODAFONE ESPAÑA SA
57. 26411/422.- VODAFONE ESPAÑA SA
58. 26923/422.- SERVICIO GALEGO DE SAUDE SERGAS

5. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS