Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo reunirase para celebrar sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o xoves día 30 de setembro, ás 9.30 horas en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda.

mércores, 29 set 2004
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (16.09.04)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

2. NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA CORPORACIÓN NOS TRIBUNAIS DE OPOSICIÓNS DA XERENCIA DE URBANISMO CORRESPONDENTES ÁS OFERTAS DE EMPREGO DE 2001 E 2002

3. EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS: RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 27.02.03 DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CAMIÑO FONTEVELLA-REDOMEIRA (11968/423)

4. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DO 03.06.04 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 02/5143/00 INTERPOSTO POR Dª MARÍA MERCEDES MARTÍNEZ HERMIDA CONTRA OUTRA DE 06.10.00 QUE DESESTIMABA R.C.A. Nº 98/99 (P.O.) SOBRE DENEGACIÓN DE LICENZA DE ACTIVIDADE EXPTE. Nº 19562/422.- DESESTIMATORIA

b) SENTENZA Nº 621 DO 22.07.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/4300/01 INTERPOSTO POR D. JOSÉ FERNÁNDEZ AGUIAR CONTRA ACORDO PLENARIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ESTUDO DE DETALLE DA U.A. 4 SAMIL.- DESESTIMATORIA

c) SENTENZA Nº 623 DO 22.07.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/4164/01 INTERPOSTO POR "CHURRUCA VILLAS Y PROMOCIONES, S.A." CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECURSO DE REPOSICIÓN SOBRE A DENEGACIÓN DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE DO CUARTEIRÓN Nº 38 DO PEEC.- DESESTIMATORIA

5. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 27929/422.- FRUTAS CASAL DORADO SL
2. 27963/422.- MUTUA MAZ
3. 28042/422.- CAIXANOVA
4. 27471/422.- SANMARTIN Y SALGAGO
5. 50882/421.- VIGOHABITAT,S.L.
6. 50899/421.- JESUS BETANZOS LAGO
7. 43409/421.- RIPALONE S.L.
8. 48543/421.- PROMOCIONES VIVEN PLAZA SL
9. 19984/421.- JESUS LOPEZ RIOCABO
10. 29314/421.- JOSE MANUEL DOMINGUEZ VALDERRAMA
11. 29647/421.- HIGINIO RODRIGUEZ ABALDE
12. 45411/421.- ISABEL ALONSO SANCHEZ
13. 45815/421.- JUAN RAMON ALONSO FERNANDEZ
14. 47818/421.- JUAN JESUS PIÑEIRO ALVAREZ
15. 47904/421.- JUAN LUIS SAENZ DIEZ NAVAL
16. 50422/421.- RECREATIVO MORAS VERDES SL
17. 49738/421.- JOSE LUIS SOAGE PIÑEIRO
18. 49876/421.- ROSA VILABOA BASTOS
19. 49904/421.- JOSE LUIS OTERO
20. 44300/421.- CASIMIRO SANTI LADO ROMAN
21. 50706/421.- MARIA LUZ CARRERA FERNANDEZ
22. 46228/421.- RICARDO PORTO MOREIRA
23. 45971/421.- METROVACESA DE VIVIENDAS SL
24. 50393/421.- PROMOCIONES ENDEJA SL
25. 50500/421.- PROMOCIONES EMPROVIALT SL
26. 50729/421.- ESPERANZA RODRIGUEZ QUINTAS
27. 50736/421.- MARIA ELENA PELETEIRO BOULLOSA
28. 48752/421.- RESIDENCIAL AIRES S.L.
29. 48205/421.- ANTONIO CORES ROMERO
30. 48821/421.- TABUBESA S.L.
31. 48892/421.- LUCINDA GARCIA ALFARO
32. 51002/421.- PUCHO LAVADORES SL
33. 43011/421.- JOAQUIN PIÑEIRO PEREZ
34. 49301/421.- SANMARTIN Y SALGAGO
35. 49896/421.- MAGA VIGO SL
36. 50279/421.- FRUTAS CASAL DORADO SL
37. 50358/421.- MUTUA MAZ
38. 50517/421.- CAIXANOVA
39. 49956/421.- MARIA RODRIGUEZ VILA
40. 51094/421.- JUAN VAZQUEZ GRANJA
41. 51200/421.- CONSORCIO ZONA FRANCA
42. 49288/421.- ANGELINA CARIDE ALONSO
43. 34176/421.- JULIA COMESAÑA FERNANDEZ
44. 38746/421.- PROMO ATLANTIS SL
45. 28146/422.- FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MATOS
46. 27448/422.- MARIA LOPEZ GARCIA
47. 24610/422.- PUBLIWORLDWEB S.L.
48. 24881/422.- ADAGIO SA
49. 25830/422.- FRANCISCO PARADA SL
50. 28157/422.- MARIA DEL CARMEN VILA BLANCO
51. 28135/422.- TOR JURIDICA SL
52. 27572/422.- ESPECIALIDADES ELECTRIC LAUSAN
53. 28003/422.- COOP ARMADORES PESCA PUERTO VIGO SCL
54. 28004/422.- PESCADOS MOLARES SL
55. 28005/422.- SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA DEL MAR SAN MIGUEL DE ARIN
56. 28006/422.- MANUEL GONZALEZ PARADA SA
57. 28007/422.- ANGEL ARMADA LAGO
58. 28223/422.- CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES ABALLE SL
59. 22312/422.- ANGEL ALBERTO OTERINO DOMINGUEZ
60. 47222/421.- COOP ARMADORES PESCA PUERTO VIGO SCL
61. 26948/422.- MANUEL SEIJO ABALDE SL
62. 24393/422.- RAMON SANTAMARIA CAO
63. 48301/421.- MANUEL SEIJO ABALDE SL
64. 26271/422.- D DOSS ROTULOS SL
65. 25507/422.- JOSE ALONSO BARREIRO

6. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS