Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo reunirase para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o xoves día 16 de setembro, ás 9.30 horas en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda.

mércores, 15 set 2004
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (29.07.04)

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. PROXECTO DE RECONSTRUCCIÓN E CONSOLIDACIÓN DO DIQUE DE PROTECCIÓN DE TEMPORAIS NA ILLA DE TORALLA, FASE 1 (50121/421)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

3. RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA DECLARACIÓN DE RUÍNA EN EXTREMADURA, Nº 76-VIZCAYA Nº 21 (47696/421)

a) INTERPOSTO POR Dª ADELAIDA LEIRÓS NOGUEIRA

b) INTERPOSTO POR DE D. JOSÉ LÓPEZ DURÁN

4. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN NAIA-LAVADORES (12376/423)

b) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA PASAXE, GARRIDA-VALLADARES (12632/423)

5. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DO 25/06/04 RECAÍDA NO R.C.A Nº 257/2003 INTERPOSTO POR "TALLERES GOAL, S.L." CONTRA ACORDOS DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE 31/07/03 E 21/05/03 SOBRE EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS Nº 10029/423 (ESPIÑEIRO Nº 7).- DESESTIMATORIA.

b) SENTENZA Nº 331, DO 25/06/04 RECAÍDA NO R.C.A Nº 179/2003 INTERPOSTO POR Dª AIDA GARCÍA MOLARES, CONTRA DENEGACIÓN PRESUNTA POR SILENZO DE DENUNCIA URBANÍSTICA EN FIGUEIRAS, 184-CABRAL.- ESTIMATORIA PARCIAL

c) SENTENZA Nº 315, DO 25/06/04 RECAÍDA NO R.C.A Nº 151/2003 INTERPOSTO POR "BELLA RÍA, S.A." CONTRA ACORDOS DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE 05/12/02 E 13/03/03, SOBRE EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS Nº 11873/423, EN AVDA. FLORIDA, 66.- DESESTIMATORIA.

d) SENTENZA Nº 314, DO 25/06/04 RECAÍDA NO R.C.A Nº 247/2003 INTERPOSTO POR "BELLA RÍA, S.A." CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADE NA AVDA. DA FLORIDA, 66.- DESESTIMATORIA.

e) SENTENZA Nº 330, DO 25/06/04 RECAÍDA NO R.C.A Nº 152/2003 INTERPOSTO POR "TALLERES POSADA VIGO, S.L." CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE 26.02.03 DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADE NA AVDA. DE CASTRELOS, 439-EXPTE. .9172/423.- DESESTIMATORIA.

f) SENTENZA DO 25/06/04 RECAÍDA NO R.C.A Nº 155/2003 INTERPOSTO POR D. EDUARDO VIZCAÍNO CORTIÑAS, CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE 03/10/02 SOBRE EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS Nº 11489/423, EN ROSAL FLORIDO Nº 71.- DESESTIMATORIA.

g) SENTENZA Nº 305 DO 25/06/04 RECAÍDA NO R.C.A Nº 221/2003 INTERPOSTO POR "NEUWALME, S.L." CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE 31/10/02 SOBRE EXPTE. Nº 11138/423, EN FRAGOSIÑO, 32-34.- DESESTIMATORIA.

h) SENTENZA Nº 335 DO 25/06/04 RECAÍDA NO R.C.A Nº 129/2003 INTERPOSTO POR D. CELSO CABALEIRO PARDO, CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE 13/03/03 SOBRE EXPTE. Nº 9032/423, NA RÚA CACHARELA Nº 62.- DESESTIMATORIA.

6. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 27793/422.- COSTAS NUÑEZ, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
2. 50705/421.- DIZ FORMOSO S.L.
3. 49932/421.- JOSE FRANCISCO LIJO GONZALEZ
4. 45498/421.- AFRA GESTIONES SL
5. 43989/421.- MARIA ADELA MARTINEZ VAZQUEZ
6. 46813/421.- RAMÓN ABEL PARCERO COMESAÑA
7. 48478/421.- ROBERTO ROUCO BARCIELA
8. 49040/421.- MARIA JESUS CALVIÑO RODRIGUEZ
9. 49057/421.- EDUARDO GONZALEZ DOMINGUEZ
10. 49719/421.- CONSTRUCCIONES CAPEJO DE CELANOVA S.L.
11. 50109/421.- JESUS SOTO BARCIA
12. 50197/421.- FRANCISCO JA SOTO BARCIA
13. 46111/421.- SERGAS
14. 47364/421.- M JOSE FERNANDEZ GONZALEZ
15. 49571/421.- COM PROP CASIANO MARTINEZ 37
16. 49684/421.- BENJAMIN PEREZ PEREZ
17. 50110/421.- PRIMITIVO NUÑEZ GONZALEZ E GESTICONSA
18. 50414/421.- MONTSERRAT PEREZ VILA
19. 50538/421.- JUAN PEREZ PEREZ
20. 44188/421.- JOSE BASTOS FERNANDEZ
21. 50339/421.- SAMPER S.L.
22. 45351/421.- ENOR S.A.
23. 48821/421.- TABUBESA S.L.
24. 49852/421.- PROMOCIONES CYSALVA, S.L.
25. 47849/421.- JOSE CARLOS VIEITEZ NOVOA
26. 49546/421.- CATALANA OCCIDENTE SA
27. 49919/421.- COSTAS NUÑEZ, INSTALACIONES Y MANTENIMI
28. 50575/421.- CONSELLERIA DE ASUNTOS SOCIAIS EMPREGO E RELACIONS LABORAIS
29. 49454/421.- MANUEL IGLESIAS OTERO
30. 50012/421.- BENJAMIN ALONSO ALONSO
31. 48647/421.- M MILAGROS SANJURJO ARANAZ
32. 49739/421.- SILVINO FIGUEIREDO PEREZ
33. 47071/421.- REAL CLUB NAUTICO DE VIGO
34. 46352/421.- EDIFICACIONES Y OBRAS MERAYO S.L.
35. 47987/421.- PROMOCIONES MECANOCASA SL
36. 25307/422.- LIBRERIA UNIVERSITARIA MICHELENA SL
37. 25640/422.- NEMFER SL
38. 26577/422.- CENTRO OPTICO DE VIGO S.L.
39. 27734/422.- JIANDONG ZHOV
40. 27913/422.- IMBUIA SL
41. 28126/422.- JOAQUIN PORTABALES SAN SEGUNDO
42. 28138/422.- CAMPEROAD SL
43. 27750/422.- IBERGRUAS S.A.
44. 28191/422.- JOSE CARLOS PALMAS CALVAR
45. 28225/422.- M Y C MARTINS E COSTA CONSTRUCCIONES S.L.
46. 28249/422.- CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS ORENSE,SL.
47. 19563/422.- CELSO MARIÑO DOMINGUEZ
48. 23503/422.- BEGOÑA TABOADA GONZALEZ
49. 23048/422.- BAYONA FB
50. 25424/422.- ALEJANDRA VEIGA GARCIA
51. 24699/422.- M ROSARIO MURADAS FERNANDEZ

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS