Escoitar
<br /> <br />

Matrícula do Imposto sobre actividades económicas 2004

Estará en exposición pública durante o prazo de 15 días a partir da publicación deste anuncio en horario de 9 a 13,30 h. na oficina de Actividades Económicas e Industriais do Concello, a excepción dos sábados que se expondrá no Rexistro Xeral.

venres, 23 abr 2004
As persoas interesadas poderán consultala e interpoñer recurso de reposición ante a Axencia Estatal da Administración Tributaria de Vigo no prazo de 15 días, ou ben reclamación económico-administrativa no mesmo prazo contando este a partir do día inmediato seguinte ó término do período de exposición, de conformidade co Real decreto 243/1995 de febreiro de 1995 polo que se dictan normas para a xestión do Imposto sobre actividades económicas e se regula a delegación de competencias en materia de xestión censal de dito imposto.