Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

Xerencia Municipal de Urbanismo celebra sesión ordinaria o xoves, día 22, a partir das dez da mañá , na que se tratará, entre outros asuntos, do presuposto do ano 2004 do devandito organismo autónomo.

mércores, 21 abr 2004
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (01.04.04)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. PRESUPOSTO DO ANO 2004 DO ORGANISMO AUTÓNOMO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3. MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU NA RÚA MARQUÉS E ALCEDO (RECURSOS DE REPOSICIÓN)

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

4. APROBACIÓN DEFINITIVA PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA U.E. 1 DO PERI 5 PARADELA 1-TEIS (4196/401)

5. INFORME SOBRE ACTUACIÓNS A SEGUIR EN RELACIÓN CO PERI II-06 CARBALLA, TRALA SENTENCIA RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/6727/1998

6. RECEPCIÓNS PARCIAIS:

a) OBRAS DE URBANIZACIÓN DO ESTUDIO DE DETALLE "FINCA VILLA OTERO" ENTRE MONTECELO ALTO E BAIXO (25818/250)

b) OBRAS DE URBANIZACIÓN DA U.E. REFREY, 4ª FASE (34230/250)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

7. CRITERIOS SOBRE A INTERPRETACIÓN DAS CONDICIÓNS MÍNIMAS NECESARIAS PARA A CONSTRUCCIÓN DE "ESTUDIOS" (49520/421)

8. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA ARQUITECTO ANTONIO COMINGES Nº 66 (12319/423)

b) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA PRESA Nº 18-RORIS-TEIS (11795/423)

9. BASES DA CONVOCATORIA DE PRAZAS DA XMU. OFERTAS PÚBLICAS DOS ANOS 2001 E 2002

10. RESOLUCIÓN XUDICIAL: DAR CONTA DE SENTENCIA Nº 308 DO 31.03.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/4841/00 INTERPOSTO POR "BALAÍDOS BEIRAMAR, S.L." CONTRA DESESTIMACIÓN TÁCITA DE RECLAMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR ANULACIÓN XUDICIAL DUNHA LICENCIA. (ESTIMATORIA PARCIAL). DECISIÓN SOBRE A INTERPOSICIÓN OU NON DE RECURSO DE CASACIÓN

11. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 25985/422.- ROYDESA 2003, S.L.
2. 27613/422.- MARIA CONCEPCION MARTINEZ CAMPOS
3. 43827/421.- FERNANDO SOTO GARCIA
4. 47403/421.- JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SOUSA
5. 49501/421.- VALENTIN SEIJO VAZQUEZ
6. 49545/421.- CESAR SOBRINO HERVELLA
7. 47245/421.- INVERSIONES CALIFORNIA SUR SL
8. 48327/421.- HORVICASAS 2002 SL
9. 48366/421.- PROMOCIONES URBANAS LAXAS, S.L.
10. 43742/421.- JESUS REGUEIRO LAJE E OUTROS
11. 45529/421.- PABLO CASTROMIL ABELENDA
12. 45659/421.- ALFREDO CALADO LEIROS
13. 45814/421.- LUIS GONZALEZ MARTINEZ
14. 47358/421.- ROBERTO ALONSO CENDON
15. 47371/421.- JULIAN ALONSO COSTAS
16. 47998/421.- JULIO CASAL COMESAÑA
17. 48867/421.- TAMARA OTERO POSADA E OUTRO
18. 48904/421.- MARIA CARMEN COMESAÑA COMESAÑA
19. 41288/421.- M JESUS IGLESIAS GONZALEZ
20. 41797/421.- M ROSARIO RODRIGUEZ PAZ-ANDRADE
21. 46644/421.- MARIA CARMEN CEBALLOS MIRANDA
22. 46997/421.- CIES REAL ESTATE S.L.
23. 47500/421.- ÁNGELES ÁLVAREZ FILGUEIRA
24. 48920/421.- CELSA E MARIA ELE AREAL GARCIA
25. 49178/421.- M. MERCEDES COSTAS CASTRO
26. 48711/421.- MARIA BEGOÑA ROMERO CAZAUX
27. 49011/421.- CONSORCIO ZONA FRANCA
28. 48739/421.- JESUS MARTIN PÉREZ E OUTROS
29. 49054/421.- MARIA ISABEL LÓPEZ LÓPEZ
30. 47237/421.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MERCADO PROVINCIAL DE FROITAS
31. 43617/421.- PERFECTO RAMOS RODRIGUEZ
32. 47809/421.- DIZ FORMOSO S.L.
33. 49235/421.- MARIA CONSUELO NOGUEIRA RIAL
34. 49509/421.- LUIS RAMON PEREZ FEIJOO
35. 45770/421.- M CARLOTA NOGUEIRA ABREU
36. 45835/421.- ROYFERRO, S.L.
37. 47937/421.- EASY LONCH SL
38. 49573/421.- MARIA CONCEPCION MARTINEZ CAMPOS
39. 48621/421.- MANUELA ESTHER VEIRAS BELLO
40. 49073/421.- COM PROP TRAVESIA DE VIGO 203
41. 49383/421.- MATEO E PABLO HILETICH FERNANDEZ
42. 47837/421.- FREIREMAR SA
43. 36980/421.- PROMOCIONES GRAN ECUADOR S.L.
44. 47359/421.- EQUIPOS DE SEÑALIZACION Y CONTROL SA
45. 41179/421.- INTER NIU, S.L.
46. 27020/422.- GESELL C.B.
47. 27658/422.- STUTTGAR CARS 98 SL
48. 21240/422.- TECNOLOGIA VIGUESA S.A.
49. 21682/422.- MINIMAL MOON S.L.
50. 26824/422.- GERMAN JACINTO BOZA LOPEZ
51. 26148/422.- BIJOU BRIGITTE MODISCHE ACCESOIRES SL
52. 26747/422.- ELECTRO ALPRA CB
53. 27304/422.- JIN QIUPING
54. 27446/422.- PULL AND BEAR ESPAÑA SA
55. 21209/422.- SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DOVELA SL
56. 23745/422.- VICENTE GULIAS LAMAS
57. 23840/422.- FINANZIA BANCO DE CREDITO SA
58. 23994/422.- MARITIMA CONSIFUET SA
59. 27566/422.- VIPROMA SL
60. 27397/422.- BAYGAR SL
61. 17221/422.- GALIFARMA SL
62. 27122/422.- COSORCIO ZONA FRANCA VIGO
63. 47667/421.- CONSORCIO ZONA FRANCA
64. 36088/421.- TECNOLOGIA VIGUESA SA
65. 37060/421.- MINIMAL MOON S.L.
66. 48058/421.- GERMAN JACINTO BOZA LOPEZ
67. 26078/422.- TALLERES LA CRUZ BENITO POSADA SL
68. 27217/422.- TECAM DYSTAL SA

12. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS