Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

O xoves ás dez de mañá reúnese o Consello Urbanismo no edificio da Xerencia. Na orde do día figuran un total de 14 asuntos.

mércores, 10 set 2003
1. APROBACIÓNS DEFINITIVAS:

a) ESTUDIO DE DETALLE CUARTEIRÓN 90 DO PEEC (RÚAS LORIGA, ECUADOR E FINISTERRE)

b) ESTUDIO DE DETALLE DA A.A.I.2 DO PLAN ESPECIAL DE MELLORA DO NÚCLEO PORTO LOUREIRO (CASTRELOS)

c) MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DO PLAN PARCIAL DO PARQUE TECNOLÓXICO E LOXÍSTICO DE VIGO

2. LICITACIÓN PÚBLICA DE DIFICABILIDADE MUNICIPAL NA PARCELA 2-B DO PLAN PARCIAL “FINCA SOLITA”

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

3. APROBACIÓN INICIAL ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN E ESTATUTOS DA ENTIDADE DE CONSERVACIÓN, DA U.A. 2 CARRASQUEIRA (CORUXO)

4. INFORME SOBRE O NÚCLEO 10.09 RIBELAS (MATAMÁ)

5. RECEPCIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA U.A. CASTAÑA (ALCABRE)

6. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA PARA A REHABILITACIÓN DE VIVENDA SITA NA RUA TRIUNFO, 5-2º E 3º

7. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE DÚAS VIVENDAS NA RÚA SAN FRANCISCO, 5, BAIXO E 1º

8. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA PARA A REHABILITACIÓN DE VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA TRIUNFO, 2-2

9. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA PARA A REHABILITACIÓN DOS ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA TRIUNFO, 2-1

10. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA A REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMÚNS NA PRAZA DA PEDRA , 4

11. INFORME DO SECRETARIO SOBRE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DA PRESIDENCIA DA XERENCIA NA VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA

12. INFORME DO SECRETARIO SOBRE A POSIBILIDADE DE NOMEAMENTO DE SUBSTITUTOS DOS VOCAIS DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

13. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN, POLA PRESIDENCIA DA XERENCIA, DOS EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS SEGUINTES:

1. 26043/422.- BELÉN FRAGA LÓPEZ. (DESESTIMACIÓN)
2. 24158/422.- “HIPERXEL, S.L.” (REM. MEDIO AMBIENTE)
3. 26131/422.- “PROYECTOS COMERCIALES VIGO 2003, S.L.L.”
4. 21611/422.- ANTONIO VEIGA GALIÑO.
5. 25295/422.- SERGIO ANDRÉS HERRERA PEREIRO.
6. 25298/422.- DIEGO PÉREZ NANDE.
7. 26054/422.- “CELTIC VENDING, S.L.”
8. 26092/422.- DANIEL GUDE BALLESTER.
9. 26095/422.- PATRICIA CERNADAS CARRERA.
10. 25319/422.- JESÚS AMANTE ALONSO VILA.
11. 47649/421.- “PROMOCIONES VIGO REAL, S.A.”
12. 43291/421.- “PROMOCIONES VIGO REAL, S.A.”
13. 42881/421.- “TEIS ESTACIONES DE SERVICIO, S.L.”
14. 40408/421.- “PROMOCIONES VIGO REAL, S.A.”
15. 40409/421.- “PROMOCIONES VIGO REAL, S.A.”
16. 44246/421.- Mª CARMEN ABALDE FERNÁNDEZ.
17. 45144/421.- “CONSELLERÍA DE SANIDADE - SERGAS”
18. 45062/421.- “PROM. SEVERINO ESTÉVEZ COMESAÑA, S.L.” (RECTIFICACIÓN)
19. 24308/422.- “ALCAMPO, S.A.” (REM. MEDIO AMBIENTE)
20. 23159/422.- “FOMENTO DE CONSTRUCC.YCONTRATAS,SA”(R. M.AMBIENTE)
21. 24687/422.- “ALBINO GONZÁLEZ, S.L.” (DESESTIMACIÓN)
22. 19336/422.- “MARINA FRANCISCO Y MANUEL, S.L.” (CADUCIDADE)
23. 21919/422.- “FERVAKO, S.A.”. (REM. MEDIO AMBIENTE)
24. 18947/422.- “DÍA, S.A.” (REM. MEDIO AMBIENTE)
25. 42903/421.- “INFOMOR, S.A.” (RECTIFICACIÓN)
26. 23014/422.- “SERVICOM, S.L.” (RECTIFICACIÓN)

14. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS