Escoitar

Asuntos que tratará o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 19 mar 2003
ORDE DO DÍA:
1. ACTA ANTERIOR (06.03.03)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

2. RATIFICACIÓN PERSONAMENTO NO R.C.A. Nº 49/03 (P.O.) INTERPOSTO POR Dª MERCEDES COSTAS RODRÍGUEZ SOBRE DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA CONCESIÓ DE LICENCIA DE PARCELACIÓN NO CAMIÑO GARITA-ALCABRE

3. APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE EXPROPIACIÓN POR TAXACIÓN CONXUNTA DE FINCAS NON INCORPORADAS Á XUNTA DE COMPENSACIÓN DA U.A. 03 CHANTADA

4. PROXECTO DE OBRAS ORDINARIAS DA RÚA JUÁN RAMÓN JIMENEZ ENTRE AS DE CONDE DE TORRECEDEIRA E MARQUÉS DE VALTERRA

5. RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DE DECLARACIÓN DE RUÍNA DO EDIFICIO SITO NA PRAZA DE COMPOSTELA Nº 21

6. CONVALIDACIÓN DE FACTURAS CORRESPONDENTES ÓS HONORARIOS POR REDACCIÓN DE ANTEPROXECTO DO PASEO DO MONTE DA GUÍA

7. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENCIA Nº 65 DO 24.01.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/5496/98 INTERPOSTO POR “ESTEBAN AMIGO, S.L.” CONTRA RESOLUCIÓN DE 27.03.98 DESESTIMATORIA DE SOLICITUDE DE LICENCIA PARA ACTIVIDADE DE VENDA DE COMBUSTIBLES NA RÚA FRAGOSIÑO Nº 10.- ESTIMATORIA

b) SENTENCIA DO 28.01.03 RECAÍDA NO RECURSO DE CASACIÓN Nº 7611/99 INTERPOTO POLO CONCELLO DE VIGO CONTRA OUTRA DE 15.07.99 SOBRE R.C.A. 02/4353/96 INTERPOSTO POR D. EDUARDO CANABAL SANZ CONTRA APROBACIÓN DO PERI I-01 PAZOS.- DECLARA NON HABER LUGAR Ó RECURSO

c) SENTENCIA Nº 80, DO 31.01.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/6864/98 INTERPOSTO POR D. JOSÉ ANTONIO MARTÍN CURTY CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE DENUNCIA POR OBRAS ILEGAIS NA RÚA ROSARIO Nº 3 (9286/423).- ESTIMATORIA

d) SENTENCIA Nº 135 DO 14.02.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/6884/98 INTERPOSTO POR Dª MERCEDES ALONSO JUAREZ CONTRA ACORDO DE 10.07.98 (EXPEDIENTE 8289/423-REALIZACIÓN DE OBRAS SEN LICENCIA NA RUA SANTA TEGRA Nº 43).- DESESTIMATORIA

e) SENTENCIA Nº 45 DO 25.02.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 171/02 (P.A.) INTERPOSTO POR Dª DOLORES BARCO FARRAPEIRA CONTRA ACORDO DE 07.03.02 ADOPTADO EN EXPEDIENTE NÚMERO 11602/423-INFRACCIÓN URBANÍSTICA NO CAMIÑO MILLAREIRA, 24-26.- DESESTIMATORIA

f) AUTO DO 26.02.03 RECAÍDO NO R.C.A. DE APELACIÓN Nº 02/4615/01 INTERPOSTO POR “STUDIOS 1994, S.L.” E OUTRO CONTRA SENTENCIA Nº 119, DO 05.05.01 DESTIMATORIA DE R.C.A. Nº 51/00 SOBRE DECLARACIÓN DE RUINA.- ACEPTA O DESISTIMENTO

8. EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

1. 25294/422.- JOSÉ FÉLIX GONZÁLEZ GARCÍA.
2. 44642/421.- JOSÉ FÉLIX GONZÁLEZ GARCÍA.5
3. 25267/422.- “CAIXANOVA”
4. 44597/421.- “CAIXANOVA”
5. 25288/422.- ROSA MARÍA CID GALLEGO.
6. 44630/421.- ROSA MARÍA CID GALLEGO.
7. 25332/422.- AURORA VÁZQUEZ CIBEIRA.
8. 44708/421.- AURORA VÁZQUEZ CIBEIRA.
9. 42609/421.- “VIGUESA DE CALDERERÍA, S.A.”
10. 44476/421.- CRISTOBAL SÁNCHEZ LÓPEZ.
11. 45714/421.- AUREA MARTÍNEZ VARELA.
12. 45802/421.- “INMOBILIARIA URBIS, S.A.”
13. 45890/421.- MANUEL ALONSO FREIRÍA.
14. 34058/421.- “FINCA DO CONDE, S.A.”
15. 34059/421.- “FINCA DO CONDE, S.A.”
16. 38071/421.- MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
17. 44833/421.- “GRUPO ESPAVENE, S.L.”
18. 43668/421.- MARGARITA FREIRÍA RODRÍGUEZ.
19. 44153/421.- ALICIA PERALEJO ABELEIRA E OUTRO.
20. 44215/421.- Mª JOSÉ PAZO DACOSTA.
21. 44783/421.- CLEMENTE POUSA PEREIRA.
22. 39822/421.- MARYLINE RIVIERE.
23. 40258/421.- “PROMOCIONES INMOBILIARIAS CYSALVA, S.L.”
24. 40912/421.- “CERVECERÍA MERLIN, C.B.”
25. 44795/421.- “CENTRO MÉDICO LOS ROBLES, S.L.”
26. 43735/421.- “HERMIDA GRAÑA, S.L.”
27. 42869/421.- CARMEN VILLAR CAMPOS.
28. 44185/421.- “CONSTRUCCIONES MIRÓN Y GUTIÉRREZ PONTEVEDRA, S.A.”
29. 43673/421.- JOSÉ ALONSO OGANDO.
30. 43894/421.- ADOLFO BLANCO GARCÍA.
31. 44566/421.- ELOY DE FRANCISCO ALONSO.
32. 45474/421.- JULIA RICARDA BARROS ALONSO.
33. 45909/421.- “COMUN. PROPIETARIOS PADRE SEIXAS 36” (DESESTIMACIÓN)
34. 41125/421.- CASTOR DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ. (DESISTIMENTO)
35. 23331/422.- JAVIER AGUSTIN GIL LLORENS.
36. 23981/422, 23983/422.- “RIERA BESADA, S.L.”
37. 23982/422.- “RIERA BESADA, S.L.”
38. 24116/422.- “RIERA BESADA, S.L.”
39. 24740/422.- JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ.
40. 24827/422.- GEMA MONTSERRAT LÓPEZ PÉREZ.
41. 25310/422.- JORGE PANADEIROS CARNERO.
42. 25399/422.- MARÍA CASTRO BASTOS.
43. 25719/422.- “MDQ, C.B.”
44. 25806/422.- “HOSTELERÍA MARTÍNEZ ESTÉVEZ, S.L.”
45. 25839/422.- AVELINO CASAIS TUÑAS.
46. 25873/422.- JUAN CARLOS LÓPEZ GONDA.
47. 25887/422.- JOSEFA VILA MARTÍNEZ.
48. 25914/422.- “VICOVA HOSTELERÍA, S.L.”
49. 25916/422.- “ATLÁNTICA DE RECAMBIOS DE ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.”
50. 20065/422.- “A BODEGUIÑA BALBOA LOMBA, S.L.”
51. 25237/422.- “ROSANA Y ALMUDENA, C.B.”
52. 25327/422.- SUSANA GONZÁLEZ CAMPELO.
53. 25454/422.- “CECAR 2002, C.B.”
54. 24672/422.- “ARCOS DE GRABA, S.L.”
55. 43183/421.- “ARCOS DE GRABA, S.L.”
56. 25126/422.- “ESTARQUE AVOGADOS, C.B.”
57. 25134/422.- “PANATRADE, S.L.”
58. 25548/422.- THIERRY IGLESIAS FERREIRO.
59. 24377/422.- “DOCAL INSTALACIONES, S.L.”
60. 23833/422.- OSCAR LUIS SUÁREZ RANCEL. (DESESTIMACIÓN)
61. 25572/422.- JOSÉ LUIS TORRES RIVERA. (DESESTIMACIÓN)
62. 25874/422.- “FREEDOM, C.B.” (DESESTIMACIÓN)
63. 25892/422.- ANTONIO FIDALGO RIVAS. (DESESTIMACIÓN)
64. 19078/422, 31998/421.- “DÍA, S.A.” (DESESTIMACIÓN)
65. 18620/422.- “LA SEYOLCA, S.L.” (REM. MEDIO AMBIENTE)
66. 21938/422.- “EL PIZZAIOLO, S.L.” (REM. MEDIO AMBIENTE)
67. 24906/422.- “AUTO ATLÁNTICO, S.L.” (REM. MEDIO AMBIENTE)

9. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS