Escoitar

SUBVENCIONS POLÍTICA SOCIAL

BASES REGULADORAS, CONVOCATORIA E EXTRACTO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES E ASOCIACIÓNS<br /> DE CARACTER SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO, PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DA ÁREA DOS SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2017

luns, 15 mai 2017
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do día 30 de marzo de 2017, aprobou, entre outros asuntos "As bases reguladoras,convocatoria e extracto para aconcesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro para o ano 2017.
O prazo para presentar as solicitudes é dun (1) mes, contados dende o seguinte á publicación oficial do extracto no Boletín Oficial da Provincia (BOP). O extracto publicouse no BOP nº 75 do día 19 de
abril de 2017, polo que, o derradeiro día de prazo para presentar a solicitude é o 19 de maio de 2017.
As bases e os impresos para participar na convocatoria están na oficina de Información do Concello ou na páxina www.vigo.org